Siirry pääsisältöön

Metsäkadon ehkäisy

MEKAEH

Hankkeessa tarkastellaan metsäkatoa ilmiönä Suomessa sekä analysoidaan maankäyttömuutosmaksua ja muita mahdollisia ohjauskeinoja metsäkadon ehkäisemiseksi. Tarkastelun kohteena ovat ohjauskeinojen vaikuttavuus metsäkadon ja siitä johtuvien kasvihuonekaasupäästöjen hillinnässä sekä ohjauskeinojen hyväksyttävyys ja hallinnollinen toteutettavuus. Ilmastovaikutusten lisäksi huomiota kiinnitetään metsäkadon ehkäisyn vesistö- ja monimuotoisuusvaikutuksiin.

Hankkeessa yhdistetään kvantitatiivisia laskentamenetelmiä, laadullisia arvioita ja katsauksia aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Tavoitteena on tuottaa metsäkadon ehkäisyä koskevaa ymmärrystä, joka on välittömästi hyödynnettävissä maankäyttösektorin ilmastopolitiikan suunnittelussa ja toteutuksessa.