Siirry pääsisältöön

Metsähakkeen keinokuivauksen vaikutus hankintaketjun kannattavuuteen

LODIBI

Projektin päätavoitteena on selvittää, voidaanko metsähakkeen keinokuivauksella parantaa toimitusketjun kannattavuutta ja luoda uusia entistä tehokkaampia metsähakkeen arvoketjuja. Tavoitteena on selvittää hakkeen keinokuivauksella saatavat hyödyt metsäenergiatuotannon eri vaiheissa (logistiikka, varastointi, lämmöntuotanto). Konkreettisena tavoitteena on luoda toimintamalli mikä mahdollistaa keinokuivauksen hyödyntämisen myös käytännön haketuotannossa.

Hankkeessa testataan bioraaka-aineiden kuivaukseen kehitettyä konttikuivurin (SFTec Oy) soveltuvuutta metsähakkeen kuivaukseen. Tarkoituksena on selvittää voidaanko hakkeen keinokuivaamisella parantaa metsähakkeen käytettävyyttä, materiaalitehokkuutta ja jalostusarvoa (laatua) sekä tehostaa hakkeen koko toimitusketjua. Sidosryhmille suunnattu näytöskuivaus on tarkoitus toteuttaa kesällä 2018