Siirry pääsisältöön

Optimising bio-based fertilisers in agriculture - Providing a knowledge basis for new policies

LEX4BIO

LEX4BIO-hankkeen tavoitteena on optimoida ravinnerikkaista sivuvirroista valmistettujen kierrätyslannoitteiden käyttö Euroopassa ja samalla vähentää riippuvuutta sekä rajallisista ja tuontiin pohjautuvista fosforilannoitteista, että energia intensiiviseen tuotantoon pohjautuvista typpilannoitteista. Hankkeessa kartoitetaan saatavilla olevat ravinnerikkaat sivuvirrat kierrätyslannoitteiden valmistamiseksi, niiden potentiaali typpi- ja fosforilannoitteiden korvaajana sekä lain asettamat rajoitteet niiden käytölle. Kierrätyslannoitteiden vaikutukset kasvien kasvuun, maan laatuun ja niiden sisältämän typen ja fosforin lannoitusvaikutukset selvitetään ja määritetään kasvien tarpeen mukainen typpi- ja fosforilannoitustarve. Kierrätyslannoitteille asetettavat laadulliset ominaisuudet määritetään alueellisesti ottamalla huomioon ilmasto- ja maaperäolosuhteet. Kierrätyslannoitteiden turvallinen käyttö ei saa aiheuttaa riskiä ruokaturvallisuudelle, ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Kierrätyslannoitteiden elinkaariarvioinnissa otetaan huomioon vaikutukset lannoitteiden valmistuksesta käyttöön saakka sekä arvioidaan logistiikka, yleinen hyväksyttävyys sekä tarvittavat politiikkasuositukset optimaaliselle kierrätyslannoitteiden käyttöönotolle.

Hankkeen ansiosta voidaan 1) muokata yhtenäiset politiikkasuositukset kierrätyslannoitteiden kestävälle tuotannolle ja käytölle, 2) vähentää Euroopan riippuvuutta tuontilannoitteista sekä niiden saatavuudesta aiheutuvista riskeistä, 3) ravinteiden tasapainoinen jakautuminen lisää resurssitehokkuutta ja 4) vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormaa kierrätyslannoitteiden tehokkaamman käytön sekä vähentyneen fossiilipohjaisten lannoitteiden käytön seurauksena.