Siirry pääsisältöön

Vapaaehtoisia hiilimarkkinoita tukevan tietopalvelun valmistelu ja toimeenpano

HiMa - Hiilikompensaation tietopalvelu

Suomen hiilineutraalisuustavoite vaatii myös maankäyttösektorin päästöjen vähentämistä sekä hiilinielujen ja -varastojen vahvistamista. Yksi keino nielujen kasvattamiseen ovat kotimaisen maankäyttösektorin yksityiset hiilikompensaatiohankkeet.

Tässä hankkeessa tuotetaan hiilikompensaatiosta tietoa jakava palvelu, Hiilikompensaatioinfo.fi. Hankkeessa kartoitetaan suomalaisen maankäyttösektorin hiilikompensaation tarjoajien, ostajien ja tietoa etsivien kansalaisten tietotarpeita. Selvitetään miten Luke voi niihin vastata ja konkretisoidaan se verkkosivu tyyppiseksi palveluksi ja ratkaistaan tekninen toteutus. Palvelun toivotaan mahdollistavan hiilensidontapalveluiden tuottajille laadukas ja läpinäkyvä toiminta. Kompensaation ostajille palvelu tuottaa tietoa, jonka avulla ostajat pystyvät arvioimaan eri kompensaatiohankkeiden laatua, vaikuttavuutta ja luotettavuutta. Lisäämällä tietoisuutta kompensaatiosta toivotaan hankkeiden ohjautuvan sinne missä niiden vaikuttavuus on suurin ja missä niillä on myönteisiä vaikutuksia kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen toteutumiselle.

Palvelua kehitetään seuraavien vuosien aikana vastaamaan alati muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin.

Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.