Siirry pääsisältöön

Digitomkku - Big data -testipedit langattomille antureille tomaatin ja kurkun tuotantoon

Digitomkku

Digitomkku-hankkeen päätavoitteena on (1) testipeteihin perustuvan ja moniosaajaverkoston hoitaman Big Data kokeilu- ja oppimisalustan luominen ja sisäänajo tomaatin, kurkun ja paprika tuotannossa. Hankkeen osia ovat anturiverkot kasvihuoneissa, tiedonsiirto, datan hallinta, data-analyysi ja tiedon käyttötavat päätöksenteossa. Tuotettu rakenne ja kokemus sen käytöstä ovat pohjana kasvihuone- ja säätötekniikkayritysten kaupalliselle, verkostoa hyödyntävälle liiketoiminnalle. Lisäksi hanke tuottaa tietoa (2) kasvihuoneiden sisäisen vaihtelun merkityksestä ja hallittavuudesta sekä (3) kasvien fysiologisen tilan suoran mittaamisen käyttökelpoisuudesta kastelun ohjauksessa. Fokus on kastelun ohjauksen tarkentamisessa kasvien fysiologisten vastemittausten avulla ja kasvien vesitalouden vaikutuksissa lopputuotteiden määrään ja laatuun.

Loppuseminaari 5.10.2022

Digitomkku-hankkeen loppuseminaari pidetään keskiviikkona 5.10.2022 klo 13-15:30 Lepaalla. Tervetuloa kuulemaan kasvien yhteyttämisestä ja tomaattien sokeripitoisuuden ennustamisesta kaupallisten viljelmien olosuhteissa! Osallistua voit paikan päällä tai etänä.