Siirry pääsisältöön

Webinaarisarja: Vihreä siirtymä - käsitteistä käytäntöön

Vihreän siirtymän tavoitteena on yhteiskunta, joka on hiilineutraali, resurssiviisas ja oikeudenmukainen. Tämä edellyttää muutoksia yhteiskunnan ja talouden rakenteissa sekä ihmisten ajattelutavoissa ja toiminnassa.

Vihreää siirtymää pyritään vauhdittamaan erilaisin politiikkatoimin, jotka näkyvät ja tuntuvat ihmisten arjessa eri tavoin eri puolella Suomea. Ilmastonmuutoksen voimistuvien vaikutusten lisäksi COVID-pandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat koetelleet yhteiskunnan sopeutumiskykyä ja tuoneet osittain ennakoimattomia haasteita vihreän siirtymän edistämiseen.

Webinaarisarjassa tarjoamme uusimman tutkimustiedon valossa näkökulmia siihen,

  • mitä vihreä siirtymä käytännössä tarkoittaa ruokajärjestelmän kannalta
  • miten eri toimenpiteet ja resurssit jakautuvat alueellisesti ja millaisia kokemuksia on vihreän siirtymän oikeudenmukaisuudesta
  • kuinka valmiita eri toimijat ovat ottamaan kestävyysloikan. 

Vihreän siirtymän yhteydessä puhutaan kestävyydestä, resilienssistä ja oikeudenmukaisuudesta. Webinaareissa luodaan lyhyt katsaus myös näihin monitulkintaisiin käsitteisiin, jotka saattavat hankaloittaa keskustelua.

Webinaarisarja muodostuu kolmesta osasta: 

Resilientti ruokajärjestelmä 27.9.2023 klo 9-10.30

Ruokajärjestelmä on väistämättä muutosten edessä, jotta voimme turvata ruokahuollon niin Suomessa kuin globaalisti ja samalla vähentää ruoantuotannon ympäristövaikutuksia. Resilientti ruokajärjestelmä -webinaarissa Luken tutkijat valottavat ruokajärjestelmän toimintaa ja resilienssiä sekä avaavat eri toimijoiden näkemyksiä toivotusta tulevaisuudesta.
Punajuurikkaaan lehti lähikuvassa

Alueellinen oikeudenmukaisuus 27.10.2023 klo 9-10.30

Luonnonvarat ovat jakaantuneet maantieteellisesti epätasaisesti, joten vihreä siirtymä muuttaa alueellisten luonnonvarojen käyttöä suhteellisen nopeasti ja isolla volyymilla. Webinaarissa keskustellaan ajankohtaisesta alueellisesta oikeudenmukaisuudesta liittyen esimerkiksi tuulivoimaan, kaivostoimintaan, rahavirtojen jakautumiseen ja rannikkokalastukseen.
Tuulivoimala sinistä taivasta vasten

Uudelleenajattelun äärellä 14.11.2023 klo 9-10.30 (englanniksi)

Kestävyysloikka voidaan saada aikaan ainoastaan, mikäli ihmisten arvot ja toimintatavat muuttuvat. Laajimmillaan nähtynä tämä edellyttää luonnon ja ihmisen välisen suhteen uudelleen ajattelua. Webinaarissa kysytään, miten ei-inhimillisen luonnon ääni voidaan ottaa tutkimuksessa paremmin mukaan sekä missä määrin toimijat ja politiikat jo tällä hetkellä tunnistavat näitä näkökulmia.
Käsi poimii taimea kasvatusalustalta