Luke.fi- ja stat.luke.fi-sivustot ovat uudistuneet. Lue lisää
Siirry pääsisältöön

Energiapuun kauppa, 1. vuosineljännes 2022

Julkaistu 10.5.2022

Karsitun rangan pystykauppahinta nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli korkeampi kuin koskaan vuonna 2014 alkaneen tilastoinnin aikana. Rangan tilastoitu kauppamäärä pysyi suunnilleen edellisten vuosien tasolla, mutta energiapuun kaupan kokonaismäärä pieneni.

  • Energiapuun kaupasta oli karsittua rankaa puolet ja siitä maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 7,5 euroa kuutiometriltä. Hinta oli reaalisesti 32 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden lopulla ja koko viime vuoden keskihinta ylittyi 41 prosentilla. Hankintahinta nousi edellisestä vuosineljänneksestä prosentin 27,9 euroon.
  • Latvusmassan osuus energiapuun kaupasta oli melkein kaksi viidesosaa. Latvusmassasta maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 4,9 euroa kuutiometriltä. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna yksikköhinta nousi reaalisesti 10 prosenttia ja koko viime vuoteen verrattuna kaksi prosenttia. Hankintakaupoissa hinta laski viime vuoden lopusta neljä prosenttia 17,5 euroon kuutiometriltä.
  • Keskimääräisten ja energiapuulajittaisten hintojen alueellinen vaihtelu oli tavalliseen tapaan suurta.
  • Energiapuun kauppoja kirjautui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tilastoon yhteensä 0,7 miljoonaa kuutiometriä. Se oli 19 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisen kolmen vuoden aikana keskimäärin. Kolmeen edelliseen vuoteen verrattuna karsitun rangan kauppa kasvoi yhdeksän prosenttia ja latvusmassan kauppa pieneni 21 prosenttia.

 

Puukaupan yksikköhinnat tilastoidaan tietokantaan kunkin ajankohdan rahassa käypinä hintoina. Hintamuutoksia tarkastellaan teksteissä ja graafeissa kuitenkin reaalisina, niin että rahan arvon muutos poistetaan elinkustannusindeksillä (1951:10=100). Ennen vuoden 2022 ensimmäistä kvartaalia tässä laskennassa käytettiin tukkuhintaindeksiä.

Tilastoidut hinnat perustuvat puunkauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon. Hinnat tilastoidaan ilman valtion tukea.

Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa. Julkaistut puumäärät edustavat arviolta puolta yksityismetsistä ostetusta energiapuusta.

Allow functional cookies to show the embedded graph.