Siirry pääsisältöön

Biokaasua ja kierrätyslannoitevalmisteita tutkitaan Biopajassa Jokioisilla

Blogi
|
5.7.2022
|
Johanna Laakso

Biopaja on Luonnonvarakeskuksen (Luke) biokiertotalouden koelaboratorio Jokioisilla. Meillä tutkitaan erilaisten biomassojen hyödyntämistä energiana ja lannoitevalmisteina kasvintuotannossa. Maataloudesta, yhdyskunnista tai teollisuudesta peräisin olevien biomassojen hyödyntäminen tähtää siihen, ettei jäljelle jäisi jätettä vaan viimeinenkin pisara tulisi tehokkaasti käytettyä. Samalla on mahdollisuus uusiin innovaatioihin!

Biopajassa tehtävä tutkimus kattaa koko biomassojen hyödyntämisen toimintaketjun. Laboratoriossamme voidaan tutkia koko tuotantoketjun vaiheet raaka-aineiden muodostumisesta lopputuotteiden käyttöön. Prosessointiteknologian valinnalla ja käytön vaihtoehdoilla sekä ketjuttamalla erilaisia tekniikoita voimme valmistaa esimerkiksi tankillisesta lietelantaa säkillisen kuivaa ja lähes hajutonta pellettiä – kierrätyslannoitevalmistetta.

Biopajan tutkimuksen motivaationa on maatalouden ravinnerikkaiden biomassojen, kuten lannan ja kasvibiomassojen ravinteiden saattaminen paremmin hyödynnettävissä ja kuljetettavissa olevaan muotoon. Biomassan energiasisältö voidaan ottaa talteen biokaasuna ja jäljelle jäävästä mädätteestä valmistaa kierrätyslannoitevalmisteita. Biokaasua voi tankata kaasuajoneuvojen tankkiin tai varastoida teollisuuden käyttöön.

Kierrätyslannoitevalmisteilla pyritään edistämään typen ja fosforin kiertoa toimijalta tai alueelta toiselle kasvinviljelyn lannoitetarpeen mukaan. Samalla voidaan ylläpitää ja mahdollisesti lisätä peltomaan hiilipitoisuutta. Kierrätyslannoitevalmisteiden tuotanto ja käyttö vähentää ylijäämäravinteiden valumista vesistöihin ja hillitsee ilmastonmuutosta mineraalilannoitteiden käytön vähenemisellä.

Vakavat kysymykset ruoantuotannon huoltovarmuudesta ovat entisestään lisänneet Biopajassa tehtävän tutkimuksen ja kotimaisten vaihtoehtojen merkitystä. Erityisesti tuontiriippuvaiseen, energiaintensiiviseen mineraalityppilannoitteiden valmistukseen etsitään korvaavia vaihtoehtoja.

Kuva: Eetu Ahanen

Kotieläintiloilla tuotettavan lannan lisäksi yhdyskuntien jätevesiliete sisältää runsaasti typpeä, jonka talteenottoa biokaasuprosessin yhteydessä voitaisiin huomattavasti tehostaa. Myös pienemmillä massamäärillä on merkitystä. Kotitalouksien biojätteet tai elintarviketeollisuuden sivuvirrat voisivat jalostettuina kierrätyslannoitevalmisteina päätyä enenevässä määrin peltoihin kasvien typenlähteeksi. Samalla tehostetaan fosforin kierrätystä ja biokaasutuotannon myötä energiaomavaraisuutta.

Biopajassa tutkitaan myös biokaasuprosessin eri vaiheissa syntyvien arvokkaiden yhdisteiden talteenottoa. Orgaanisia happoja voidaan eristää ja käyttää biomuovien valmistuksessa. Myös vetyä syntyy välivaiheen tuotteena. Vaikka vedyn tuotantomäärä olisi pieni tai kaasu ei olisi puhdasta vetyä, hyödyntäminen on silti tärkeää.

Biopajassa työskentelemme monipuolisesti eri resurssien tehokkaan hyödyntämisen puolesta ja olemme kiinnostuneita myös uusista yhteistyön mahdollisuuksista.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Forssan Lehdessä 22.6.2022

Comments

Lisää uusi kommentti

Moderaattori tarkastaa kommentit ennen niiden julkaisemista mahdollisten roskapostien tai muiden epäasiallisten viestien estämiseksi. Viive julkaisemiseen on enintään vuorokausi viikonloppuja tai juhlapyhiä lukuun ottamatta.
Tällä kysymyksellä varmistetaan, että kommentoija on ihminen ja estetään robottien lähettämä roskaposti.