Siirry pääsisältöön

Biomassa-atlas.luke.fi-verkkosivuston saavutettavuusseloste

Tämä on Luonnonvarakeskuksen biomassa-atlas.luke.fi-verkkosivuston saavutettavuusseloste. Seloste on laadittu 22.9.2020.

Saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten verkkosivustolla noudatetaan digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettua lakia (306/2019), mitä vaihtoehtoja sinulla on verkkosivuston sisältöjen saavuttamiseksi ja miten voit antaa meille palautetta verkkosivuston saavutettavuusongelmista.

Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Luonnonvarakeskus.

Biomassa-atlas.luke.fi-verkkosivuston saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristön A- ja AA-vaatimukset osittain.

Puutteiden korjausta tarkastellaan seuraavassa laajemmassa sivuston uudistuksessa ja päivityksessä. Saavutettavuutta parantavia muutostöitä tehdään tarvittaessa myös olemassa olevaan verkkosivustoon muutostöiden kustannustaso ja tarkoituksenmukaisuus huomioiden.

Ei-saavutettava sisältö

Kaikkia nykyisen verkkosivuston toimintoja ei saada saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi suositusaikatauluun 23.9.2020 mennessä ilman huomattavia muutostöitä ja kustannuksia.

Koska nykyisten verkkosivujen merkittävä kehittäminen aiheuttaa Luonnonvarakeskukselle kohtuuttoman rasitteen, sovelletaan uuden sivuston julkaisuun asti digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 8 §:n mukaista poikkeusta saavutettavuuteen seuraaviin verkkosivuston sisältöihin:

  • Värien ja elementtien kontrastit: Graafinen ohjeistomme määrittää tällä hetkellä merkittävästi verkkosivumme ilmettä ja käytössämme olevaan värimaailmaan pitää tehdä muutoksia saavutettavuuden takaamiseksi. Lisäksi sivustolla on liian pienen kontrastin elementtejä. Näissä elementeissä kontrastisuhde, jonka tulee olla vähintään 4,5:1 tai isokokoisella tekstillä 3:1, on heikkonäköisille liian pieni
  • Kuvien tekstivastineet: Sivustolla on kuvia ja osasta niistä puuttuu tällä hetkellä kuvaava ja riittävän informaation sisältävä tekstivastine
  • 9.2018 jälkeen julkaistut Pdf-, Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostot

Seuraavat verkkosivuston sisällöt eivät ole saavutettavia, sillä niihin ei sovelleta digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annettua lakia:

  • Ennen 23.9.2018 julkaistut PDF-, Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostot;
  • Karttapalvelut, ja
  • Mahdollisten kolmansien osapuolten sisältö.

Vaihtoehtoinen tapa verkkosivuston aineistojen saavuttamiseksi

Huomaathan, että voit myös pyytää tietoja osoitteesta kirjaamo@luke.fi, mikäli tarvitsemasi tieto ei ole saavutettavassa muodossa verkkosivuillamme. Vastaamme pyyntöösi 14 vuorokauden kuluessa. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla.

Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat verkkosivustollamme saavutettavuusongelmia, kerrothan niistä meille. Kaikki palaute on meille arvokasta.  Lähetä saavutettavuutta koskeva palautteesi osoitteeseen kirjaamo@luke.fi. Vastaamme antamaasi palautteeseen 14 vuorokauden kuluessa.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Jos et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Viittaamallamme sivustolla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä, ja miten asia käsitellään. Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot löydät täältä.