Viranomais- ja asiantuntijapalveluiden tutkimusohjelman tärkein tehtävä on tuottaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttavaa ja korkeatasoista tietoa, palveluita ja asiantuntemusta ja ohjelma vastaa Lukelle kuuluvien viranomaistehtävien hoitamisesta. Ohjelma tuottaa tietoa, työkaluja ja ratkaisuja seuraaviin aihekokonaisuuksiin:

  • Tilastot ja ennusteet: Ruoka- ja luonnonvaratilastot, Kannattavuuslaskennat ja -kirjanpito sekä Ennusteet ja simuloinnit maa- ja puutarhatalouteen
  • Seurannat: Riista-, kala-, – ja porolaidunten tilan sekä tiettyjen tuhohyönteisten seurannat, Vieraslajiseurannan koordinaatio, Valtakunnan metsien inventointi, kasvihuonekaasuinventaario, Ruokahävikki ja elintarvikejäteseuranta, Maataloustuotteiden EU-hintaseuranta sekä Metsä- ja maatalouden ympäristövaikutusten seurannat ja Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden seuranta
  • Geenivaraohjelmat ja -työ: Metsä, Puutarhakasvit, Kotieläimet ja Kalat
  • Jalostusohjelmat: Metsä, Puutarhakasvit ja Kalat
  • Vesiviljely: Arvokalojen sopimuskasvatus ja Inarijärven kalatalousvelvoite
  • Suhdannekatsaukset: Metsäsektori, Maa- ja elintarviketalous ja Kalatalous
  • Tarkastukset, testaukset ja suositukset: Kasvinsuojeluaineet, Kasvilajikkeet, ATP-sertifiointi, Rehuarviotyö, Puutavaran virallinen mittaus
  • Eläinten hyvinvointikeskus (EHK)