Tietosuojailmoitukset

Luonnonvarakeskus käsittelee osana toimintaansa muun muassa asiakkaiden, henkilökunnan ja tutkimuksiin osallistuvien henkilötietoja. Vastuullisena toimijana haluamme huolehtia siitä, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisella tavalla jokaisen yksityisyyttä kunnioittaen. Tarkemmat kuvaukset henkilötietojen käsittelystä löydät alla olevista tietosuojailmoituksista.

Asia- ja asiakirjatiedot

Biokaasutietoja koskeva tiedonkeruu

Elintarvikekuljetusvälineiden ATP-sertifiointi

Eläinten hyvinvointikeskuksen tietosuojailmoitus

Asiakas- ja sidosryhmätiedot

Henkilöstöhallinnon henkilötiedot

Kalakantojen arviointi, kalastusta ja vesiviljelyä koskevien viranomaistehtävien henkilötiedot

Kysely- ja tiedonkeruuseen liittyvät henkilötiedot

Oma kala -palvelun Tornionjokipilotti

Riistataloutta koskevien viranomaistehtävien henkilötiedot

Taloushallinnon henkilötiedot

Tietojärjestelmien käyttäjätiedot

Tilastopalveluiden tietosuojailmoitukset

Toimitila- ja kulunvalvontatiedot

Tutkimuksen henkilötiedot

Työnhakijatiedot

Vapaa-ajankalastuksen tiedonkeruu

Viranomaistehtäviä koskevat henkilötiedot

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä rekisteröity voi itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojensa käsittelystä. Oikeuksien laajuus on sidottu henkilötietojen käsittelyperusteeseen ja oikeuksien käyttö edellyttää tunnistautumista. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löydät alla olevan linkin takaa.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Yhteystiedot

Yhteydenottopisteet eri henkilötietoryhmien tai yksittäisten rekisterien osalta on kuvattu niiden omissa tietosuojailmoituksissa. Yleinen yhteydenottopiste tietosuoja-asioissa on Luonnonvarakeskuksen kirjaamo, joka välittää yhteydenotot tarvittaessa eteenpäin. Kirjaamon osoite on kirjaamo@luke.fi tai Luonnonvarakeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki.

Luken tietosuojavastaavana toimii Heidi Krootila. Yleisissä tietosuojakysymyksissä avustaa myös asiantuntijaryhmä, jonka palveluosoite on tietosuoja@luke.fi.