Hoppa till huvudinnehållet

Dataskydd

Naturresursinstitutet behandlar inom sin verksamhet bland annat kunders, medarbetares och forskningsdeltagares personuppgifter. Som en ansvarsmedveten aktör vill vi se till att personuppgifterna behandlas korrekt och med hänsyn till varje persons integritet. I integritetsmeddelandena nedan redogörs närmare för hur vi behandlar personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Kontaktpunkterna för olika personuppgiftsgrupper eller enskilda register framgår av respektive integritetsmeddelande. Den allmänna kontaktpunkten för frågor om integritetsskyddet/dataskyddet är Naturresursinstitutets registratur som vid behov vidarebefordrar frågorna. Registraturen nås på kirjaamo@luke.fi eller adressen Naturresursinstitutet, Ladugårdsbågen 9, 00790 Helsingfors.

Kontaktadressen för allmänna frågor om dataskydd är tietosuoja@luke.fi.