Terhi Latvala

Erikoistutkija

Tutkinto

Maatalous-metsätieteiden tohtori, MMT

Sähköposti

terhi.latvala@luke.fi

Puhelin

+358295326309

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Kuluttajalähtöinen elintarvikeketju, tuottajien ja kuluttajien välinen vuorovaikutus elintarvikeketjussa, laatu- ja vastuukysymykset elintarvikeketjussa (viimeaikaiset teemat eläinten hyvinvointi, peltoviljelyn monimuotoistaminen, lampaan arvoketjun kehittäminen, kalanviljelyn kuluttajalähtöinen kehittäminen, metsän uudet jalostuteknologiat ja niiden hyväksyttävyys) Tehtävät: Tehtävänalana on biotalousketjujen kysyntälähtöinen tutkimus. Tehtävänä on kehittää ratkaisuja elintarvikkeiden tuotannon ja kulutuksen välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi globaalissa ja muuttuvassa toimintaympäristössä tarkastellen erityisesti biotalouteen liittyvien arvoverkostojen kehittämistä ja niiden taloudellista arvottamista. Asiantuntemusala: kuluttaja/asiakalähtöinen tutkimus, laatu- ja vastuullisuuskysymykset biotalousketjuissa, innovaatioiden hyväksyttävyys, taloudellinen arvottaminen, maksuhalukkuus