Luonnonvarakeskus tuottaa ja jalostaa Suomen ruoka- ja luonnonvaratilastot.

Luken tilastointialueet ovat

  • maatalouden rakenne, tuotantomenetelmät ja -panokset, peltokasvi-, puutarha- ja kotieläintuotanto, tuotannon vaikutukset ympäristöön sekä maataloustuotteiden hinnat
  • metsien taloudellinen hyödyntäminen, puumarkkinoiden toiminta, metsien hoito ja metsien suojelu
  • kalastus, vesiviljely, kalatalous ja kalastustuotteiden markkinointi
  • elintarviketurvallisuus ja ravintotase

Tilastot julkaistaan julkaisukalenterin mukaan heti niiden valmistuttua stat.luke.fi-sivustolla. Laajemmat tilastoaineistot löytyvät Tilastotietokannasta.

Luonnonvarakeskuksen ruoka- ja luonnonvaratilastot tukevat laadukkaaseen ja riippumattomaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä tietoyhteiskunnan kehittymistä. Luonnonvarakeskus on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta.

Luken tietopalvelu auttaa ruoka- ja luonnonvaratilastoja koskevissa tietotarpeissa.