Uutiset Ilmasto

Luke ja YK:n alainen UNFCCC:n sihteeristö ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen vahvistaakseen yhteistyötään ja tukeakseen kasvihuonekaasuinventaarioiden toteuttamista kehittyvissä maissa. Tavoitteena on kehittää kasvihuonekaasuinventaarioiden edellyttämää metodologiaa ja osaamista.

Yhteistyö alkaa Luken koordinoiman ja Horisontti 2020 -ohjelman rahoittaman Holisoils-projektin kautta. HoliSoils-projektissa kehitetään menetelmiä maaperän tilan seurantaan ja hallintaan. Menetelmät auttavat torjumaan ilmastonmuutosta, sopeuttamaan metsiä ilmastonmuutokseen ja säilyttämään ekosysteemipalveluita. Ratkaisut voidaan ottaa käyttöön myös muissa UNFCCC:n projekteissa kehittyvissä maissa.

– Tämä aiesopimus antaa meille vahvan pohjan kasvihuonekaasuinventaarioiden kehittämiseen yhteistyössä UNFCCC:n kanssa. Lukella on tällä alueella vahva osaaminen, ja olemme erittäin mielellämme tukemassa ja kehittämässä työtä, jota UNFCCC tekee kehittyvissä maissa”, sanoo Luken tutkimusprofessori Raisa Mäkipää, joka koordinoi HoliSoils-projektia.