Rahanarvoisia vaihtoehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn

RATU

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.10.2021

Tavoitteet

Turvemaat ovat tärkeitä maatalouselinkeinolle, mutta olennaisia myös ilmastonmuutoksen hillintätavoitteiden ja vesiensuojelun kannalta. Olisikin tarpeen löytää keinoja, jotka pystyisivät sovittamaan yhteen monia turvemaihin kohdistuvia pyrkimyksiä.

Hankkeessa kehitetään viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyönä ratkaisuja siihen, miten voidaan edistää turvemaiden ilmastoystävällistä käyttöä maataloudessa ja toteuttaa tehokkaimpia keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Tuotokset

Hanke tuottaa keskeisiä tuloksia siitä, miten maatalous hyödyntää tehokkaasti olemassa olevia turvemaita, löytää vaihtoehtoja turvemaiden raivaukselle ja soveltaa ratkaisuja turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen viljelijälähtöisesti.