Hanna Kekkonen

Tutkija

Tutkinto

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri (MMM), Agronomi

Sähköposti

hanna.kekkonen@luke.fi

Puhelin

+358295328479

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt, viljellyt turvemaat, kosteikkoviljely

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Valkuaiskasveista Voimaa. Tuota Valkuaista -hankkeen loppujulkaisu
Maatalous

Valkuaiskasveista Voimaa. Tuota Valkuaista -hankkeen loppujulkaisu

Tässä julkaisussa esitellään Tuota Valkuaista hankkeen tuloksia, sekä hankkeessa tuotettuja viljelyohjeita erinäisten valkuaiskasvien viljelyyn. Hankkeen tavoitteena oli saada hankealueen (Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat) valkuaiskasvimarkkinoista toimivampia, selvittää mm. perunan sivuvirtaproteiinin hyödyntämismahdollisuuksia ja parantaa hankealueen valkuaisomavaraisuutta kasvinviljleyssä tiedotuksella uusinta tutkimustietoa hyödyntäen.