Maaseudun kulttuurimaiseman monimuotoisuuden mahdollisuudet

MAHKU

Alkamispäivä

01.05.2017

Päättymispäivä

30.04.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja edistää maaseudun kulttuurimaiseman säilymistä sekä mahdollistaa kaikkien maaseudun asukkaiden osallistuminen kulttuurimaisemien hoitoon.

Tuotokset

Hankkeessa selvitetään ihmisten ajatuksia kulttuurimaisemasta ja valmiuksia toimia sen säilymisen eteen. Kyläilloissa ja työpajoissa suunnitellaan kulttuurimaiseman hoitoa kullekin alueella. Lisäksi järjestetään demokohdetoimintaa ja perinnerakentamisen kurssi, joiden avulla kulttuurimaiseman monimuotoisuutta tuodaan tutuksi ihmisille ja innostetaan yksityishenkilöitä maaseutuperinteitä kunnioittavan rakennuskulttuurin ylläpitoon.