Tuota valkuaista

TUOVA

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Kotimaisesta rehuvalkuaisesta on selkeä vaje (omavaraisuus noin 15%), vaikka nykyisin vallitsevien viljelyedellytysten on arvioitu mahdollistavan Suomessa valkuaiskasvituotannon kaksinkertaistamisen vaikka välittömästi. Tällaiseen valkuaiskasvien suhteen maksimoituun viljelykulttuuriin siirtyminen hyödyttäisi viljelijöitä taloudellisesti ja biologisesti. Parempi valkuaisomavaraisuus pienentäisi myös rehuteollisuuden tuontiriippuvuutta ja koko alkutuotantoketjun aiheuttamaa ekologista jalanjälkeä. Haasteena viljelyn lisääntymiselle näyttäisi kuitenkin olevan tiedon ja viljelyyn liittyvien tukitoimintojen puute (neuvonta, markkinainformaatio yms.). Myös sadon markkinointi on toisinaan haasteellista.

TUOVA-hanke toteutetaan vuosina 2016 – 2018 Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa. Hankkeen tavoite on kehittää hankealueen valkuaiskasvimarkkinoita, proteiinipitoisten sivutuotevirtojen (mm. perunaproteiini) käyttötapoja ja käytännön viljelyn edellytyksiä valkuais- ja typpiomavaraisuutta parantaviksi Länsi- ja Keski-Suomen alueella painottaen sijoittumista viljelyvyöhykkeille 3 ja 4e.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on parantaa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen valkuaisrehuomavaraisuus astetta sekä kehittää hankealueen valkuaiskasvimarkkinoita, proteiinipitoisten sivuvirtojen käyttötapoja ja käytännön viljelyn edellytyksiä.

Hanke tuottaa ja tarjoaa tietoa valkuaiskasveista, niiden viljelystä sekä markkinoista, toimii alustana uusille ideoille ja verkostoi alan ammattilaisia koko ketjussa alkutuotannosta teollisuuteen.

Seuraa meitä FB:ssä:

https://www.facebook.com/groups/tuova/

Uusimmat julkaisut/aiheesta muualla:

http://www.lehtiluukku.fi/lue/farmi-5-2017/161574.html