SOMPA-tutkimushanke kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta.

Tuotamme uutta tieteellistä tietoa turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisesta sekä niitä säätelevistä toimista, jotta päästöjä voidaan vähentää taloudellisesti kannattavasti. Tutkimuksessa kehitettävät hillinnän keinot auttavat Suomea saavuttamaan maataloudelle, maankäyttösektorille ja metsätaloudelle asetettuja päästövähennystavoitteita tukien samalla kestävän biotalouden edistämistä. Lue lisää…

 

Ajankohtaista:

Policy brief: Mitä kosteikkoviljely tarkoittaa CAP-politiikan yhteydessä?

Olisiko kosteikkoviljely yksi keino kääntää turvepellot ongelmasta ratkaisuksi? SOMPA-hanke oli mukana laatimassa kansainvälistä politiikkasuositusta, jossa määritellään, mitä kosteikkoviljely on.

Lue lisää

Suomen kestävyyspolkujen on kuljettava samaan suuntaan. Päätöksiä tarvitaan pian. – STN-hankkeiden yhteinen politiikkasuositus

Suomi voi toimia kestävyysmurrosten hallinnan kansainvälisenä suunnannäyttäjänä juuri nyt. Ratkaisut eivät ole yksinkertaisia, mutta niiden edistämisellä on jo kiire. Julkaisutilaisuudessa 12.2.2021 esiteltiin STN-hankkeiden tutkimuksen ehdotuksia toimenpiteiksi kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Linkki suositukseen tapahtumasivulla.

Lue lisää

Ympäristö- ja ilmastoministeri: Turvemaat avainroolissa maatalouden ilmastotyössä – SOMPAlta toimenpidesuosituksia

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kirjoittaa 2.12. Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan, kuinka tärkeitä turvemaat ovat ilmastotyössä. Mikkonen nostaa esiin myös SOMPA-hankkeen, joka julkaisi kesällä suosituksia viljelyssä olevien turvemaiden käyttöön.

Lue lisää

Seminaari 12.11.2020: Yhdessä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä – ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun 

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamat tutkimushankkeet ALL-YOUTH, IBC-Carbon ja SOMPA järjestivät seminaarin Finlandia-talon Elissa-salissa 12.11.2020. Tallenteet ovat nähtävissä tapahtuman sivulla.

Lue lisää

Suometsät ja ilmasto -koosteet Luken nettisivuilla

SOMPAn asiantuntijat olivat mukana koostamassa Luken nettisivuja Suometsät sekä Suometsät ja ilmasto. Käyhän katsomassa kivat koosteet.

Tutkimuskonsortiossa ovat mukana Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Tyrsky-Konsultointi.

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto.