SOMPA-tutkimushanke kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta.

Tuotamme uutta tieteellistä tietoa turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisesta sekä niitä säätelevistä toimista, jotta päästöjä voidaan vähentää taloudellisesti kannattavasti. Tutkimuksessa kehitettävät hillinnän keinot auttavat Suomea saavuttamaan maataloudelle, maankäyttösektorille ja metsätaloudelle asetettuja päästövähennystavoitteita tukien samalla kestävän biotalouden edistämistä. Lue lisää…

 

Ajankohtaista:

Ympäristö- ja ilmastoministeri: Turvemaat avainroolissa maatalouden ilmastotyössä – SOMPAlta toimenpidesuosituksia

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kirjoittaa 2.12. Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan, kuinka tärkeitä turvemaat ovat ilmastotyössä. Mikkonen nostaa esiin myös SOMPA-hankkeen, joka julkaisi kesällä suosituksia viljelyssä olevien turvemaiden käyttöön.

Lue lisää

Seminaari 12.11.2020: Yhdessä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä – ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun 

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamat tutkimushankkeet ALL-YOUTH, IBC-Carbon ja SOMPA järjestivät seminaarin Finlandia-talon Elissa-salissa 12.11.2020. Tallenteet ovat nähtävissä tapahtuman sivulla.

Lue lisää

Suometsät ja ilmasto -koosteet Luken nettisivuilla

SOMPAn asiantuntijat olivat mukana koostamassa Luken nettisivuja Suometsät sekä Suometsät ja ilmasto. Käyhän katsomassa kivat koosteet.

SOMPA-hankkeen policy brief: Maatalouden tukijärjestelmää kehitettävä tukemaan viljeltyjen turvemaiden ilmastokestävää käyttöä

Erityisen tehokkaita keinoja vähentää viljeltyjen turvemaiden ilmastopäästöjä ovat pohjaveden pinnan nostaminen ja kosteikkoviljely. Nykyinen maatalouden tukijärjestelmä ei kuitenkaan kannusta näiden käyttöönottoon.

Lue lisää

Policy brief: Uuden metsätalouden kannustinjärjestelmän tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon suometsien hoidon ympäristövaikutukset

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden muodostama monitieteinen tutkijaryhmä arvioi nykyisen kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (KEMERA) tukien ympäristövaikutuksia suometsissä. Tutkijat totesivat, että voimassa olevan rahoitusjärjestelmän tuet eivät ohjaa suometsien ilmastokestävään käyttöön ja osa tuista on ympäristölle haitallisia. aportti ja policy brief laadittiin osana Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamia SOMPA- ja IBC-Carbon-hankkeita.

Lue lisää

Uusi kv-policy brief on ilmestynyt

Peatlands in the EU – Common Agriculture Policy (CAP) after 2020 -policy brief kokoaa suosituksia koskien turvemaiden viljelyä.

Lue lisää

Maatalouden ilmastopäästöjen vähentämisen hyvistä käytännöistä ilmestynyt tietokortti

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeen asiantuntijaverkosto, jossa on mukana Sompa-hankkeen tutkijoita, on julkaissut tietokortin maatalouden ilmastopäästöjen vähentämisestä.
Lue lisää

SOMPA vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin turvemaista ja hiilinieluista

Turvemaista ja niiden ilmastoviisaasta käytöstä keskustellaan paljon. Nyt SOMPA-hankkeessa vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin.

Lue lisää

 

Tutkimuskonsortiossa ovat mukana Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, ja Tyrsky-Konsultointi.

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto.