Siirry pääsisältöön

Jatkoselvitys koiranjalostuksen ongelmista ja valvontakriteereistä on valmistunut

Uutinen
|
15.2.2023
Taggar:

Selvityksessä määritellään valvontakriteerejä ja raja-arvoja koirien perinnöllisille sairauksille ja vioille. Jalostuskoiralla ei saa olla merkittäville hyvinvointihaitoille altistavia perinnöllisiä piirteitä tai sairauksia. Hyvinvointihaittoja voidaan ehkäistä käyttämällä jalostukseen terverakenteisia ja muutenkin terveitä koiria sekä huolehtimalla, että rotujen jalostuspohjat ovat tarpeeksi laajoja.

Webinaarin 16.2.2023 tallenne

Tiedote jatkuu

Esitetyt valvontakriteerit raja-arvoineen on laadittu yhteistyössä asiantuntijaeläinlääkärien ja viranomaisten kanssa. Kriteerit ovat Suomen eläinsuojelulainsäädännön mukaisia, ja ne koskevat niin rotukoiria kuin monirotuisiakin koirayksilöitä ja koiraa lajina. Selvitys on jatkoa vuonna 2020 julkaistulle raportille.

Selvityksessä esitetään, ettei jalostukseen saisi käyttää pelokkaita koiria eikä koiria, joilla on esimerkiksi atopia, sydänsairaus tai tietynlaisia hampaiston vikoja. Jalostukseen ei saisi käyttää myöskään koiraa, jolle on tehty kirurginen toimenpide rakenteellisen vian tai heikkouden vuoksi tai jolla on todettu selkeä tarve tällaiseen toimenpiteeseen. Samoin jalostukseen ei saisi käyttää koiraa, jolla on tarve jatkuvaan tai toistuvaan lääkitykseen tai siihen verrattava erikoisruokavalio perinnöllisen sairauden, vian tai käyttäytymishäiriön vuoksi.

Lyhytraajaisuuteen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin voi liittyä vakavia hyvinvointihaittoja

Koirien lyhytraajaisuuteen voi liittyä etu- ja takaraajojen eriasteista kiertymistä ja taipumista sekä kyynärnivelen osien yhteensopimattomuutta. Seurauksena voi olla nivelrikkoa ja kroonista kipua sekä tassutulehduksia. Takajalkojen asentovirheet voivat johtaa myös polvilumpion sijoiltaanmenoon.

Polvilumpion sijoiltaanmeno ja eturistisidevaurio ovat selvityksen mukaan eräitä koirien yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Kumpikin sairaus on kivulias, alkaa nuorena tai keski-iässä ja aiheuttaa siten hyvinvointihaittaa huomattavan pitkän ajanjakson sairastuneiden yksilöiden elämästä.

Joidenkin koirien nikamavälilevyillä on taipumus rappeutua ennenaikaisesti. Rappeutuminen altistaa välilevytyrille sekä selkäydin- ja hermovaurioille, jotka aiheuttavat kipua ja halvausoireita.

Esitettyjen valvontakriteerien mukaan jalostuskoiralla ei saa olla merkittäville hyvinvointihaitoille altistavia rappeumia, epämuodostumia tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Esimerkiksi eturaajat eivät saa olla liian käyrät.

─ Kriteerien periaatteena on, että vakavimmat asteet karsitaan pois jalostuksesta. Koiraa, jolla on lieväasteinen vika tai sairaus, voitaisiin käyttää jalostukseen, jos yhdistelmän toisella osapuolella ei ole samaa vikaa tai sairautta, kertoo tutkija Katariina Mäki Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Eroon liioitelluista piirteistä

Osa terveysongelmista johtuu liioitelluista piirteistä. Näitä ongelmia voidaan torjua pysyvästi vain muuttamalla näitä piirteitä jalostuksen avulla normaalimpaan suuntaan. Jalostuskoiralla tulee olla terve koiraeläimen rakenne.

─ Useat hyvinvointihaittaa aiheuttavat sairaudet ja viat liittyvät koirien rakenteeseen. Rakenneominaisuuksien periytymisasteet ovat tyypillisesti korkeita, joten niiden vähentäminen jalostuksen avulla on suhteellisen helppoa – etenkin, jos jalostuksessa otetaan käyttöön kaikki laajan jalostuspohjan mahdollistavat keinot, Mäki kertoo.

Jotkut rotutyypilliset ominaisuudet aiheuttavat hyvinvointihaittaa

Omanlaisensa ongelman muodostavat toivottuihin rotuominaisuuksiin liittyvät geenimuunnokset, jotka samalla aiheuttavat hyvinvointihaittaa tai altistavat sille. Nämä muunnokset eivät karsiudu pois roduista, koska niitä valitaan rotupiirteiden säilyttämiseksi huolimatta oheissairauksista ja -vioista.

Selvityksessä käsitellään esimerkiksi tiettyjä turkin värejä, nahan poimuuntumista, hännän lyhentymistä sekä karvattomuutta aiheuttavia geenimuunnoksia.

Laaja jalostuspohja avuksi

Kasvattajilta edellytetään, että jalostuksessa käytettävät eläimet täyttävät eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset. Monen rodun kohdalla tämä tarkoittaa, että jalostuskoirille on ennen astutusta tehtävä useita terveystutkimuksia terveiden jalostuseläinten löytämiseksi.

Sukusiittoisuus on yksi keskeinen syy joihinkin rotuihin kasaantuneille perinnöllisille ongelmille.  Selvityksessä kehotetaan säilyttämään ja tarvittaessa lisäämään jalostuspopulaatioiden perinnöllistä vaihtelua ja esitetään, ettei pentuja saisi teettää lähisukulaisten kesken. Kantakirjarekisterit on tarpeen mukaan avattava suunnitelmalliselle, kannan ulkopuolisten eläinten jalostuskäytölle, jotta perinnöllisten ongelmien kasautumista voidaan ehkäistä ja vähentää.

─ Vaikka monilla roduilla on isompia tai pienempiä jalostuksen haasteita, voidaan koirien hyvinvointia kuitenkin edistää nopeastikin, kun terveys ja hyvinvointi asetetaan tärkeimmäksi jalostustavoitteeksi ja otetaan kaikki jalostuksen keinot käyttöön, Mäki toteaa.