Uutiset Yleinen

Vuoden 2021 tieteenkesyttäjä on kauppatieteiden sekä maatalous- ja metsätieteiden tohtori, agronomi Pasi Rikkonen. Hän toimii johtavana tutkijana Luonnonvarakeskuksessa. Rikkosen asiantuntemusaloja ovat liiketaloustiede, tulevaisuudentutkimus, skenaariomallinnus ja strateginen johtaminen.

Vuoden Tieteenkesyttäjä juniori Jenni Marttinen ja Tieteenkesyttäjä Pasi Rikkonen. Kuva: Ulla Jurvanen, Mikkelin yliopistokeskus

Rikkonen on ansioitunut erityisesti tieteen popularisoinnissa. Hän on kysytty puhuja erilaisissa seminaareissa ja tilaisuuksissa, hän on ollut mukana useissa monitieteisissä tutkimushankkeissa sekä jäsenenä useissa työryhmissä. Hän on edelleenkin muun muassa Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihankkeen ohjausryhmän sekä Maa- ja metsätalousministeriön ennakointi- ja strategiaryhmän jäsen. Hänen johtamiaan projekteja yhdistää erityisesti käytännön ongelmalähtöisyys.

– Erityisen suurena ansiona pidetään hänen aktiivisuuttaan Mikkelissä ja Mikkelin yliopistokeskuksen tiedeyhteisyössä, jossa hän on osoittautunut idearikkaaksi ja aikaansaavaksi yhteistyökumppaniksi sekä on ohjannut useita opinnäytetöitä Aalto-yliopistolla, pääsihteeri Matti Malinen Mikkelin yliopistokeskuksesta kertoo valintaperusteista.

Tieteenkesyttäjä-tunnustus myönnetään vuosittain henkilölle tai henkilöille, jotka ovat ansiokkaasti tuoneet tiedettä julki helposti ymmärrettävässä muodossa.

Mikkelin Tieteen päivillä julkistettiin myös Tieteenkesyttäjä Juniori – tunnustus Mikkelin lukion opiskelija Jenni Marttiselle. Tunnustuksen kriteerinä on syvä intressi ja intohimo johonkin aiheeseen tai oppiaineeseen. Jenni Marttista pidetään monipuolisesti taitavana ja analyyttisesti asioita pohdiskelevana opiskelijana, joka kyseenalaistaa rohkeasti asioita ja ratkaisee sinnikkäästi haastavia kokonaisuuksia.

Jennille mieluisimpia oppiaineita ovat matematiikka, fysiikka, kemia ja äidinkieli. Matematiikassa Jenni ratkaisee tehtäviä soveltaen monipuolisesti aikaisemmin oppimiaan taitoja ja tuloksena onkin usein omaperäisiä, mutta oikeita ratkaisuja. Kemian opinnoissa hän on myös erottunut edukseen. Terveystiedon ja urheiluvalmennuksen oppitunneilla Jenni on ollut myös innokas ja aktiivinen osallistuja. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat lukeminen, kudonta ja suunnistus. Tulevaisuuden haaveissa siintävät opinnot Aalto-yliopiston elektroniikan ja sähkötekniikan -linjalla.

Tieteen päivillä julkistettiin myös Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelman liittyvä paras kandidaattitutkielma opiskelija Rainer Kravetsille. Hän tutki muutosta kohti entistä kestävämpiä ruokajärjestelmiä ja tarkasteli tämän hetken muutosvoimia, jotka vievät kohti uusia, kestävämpiä elintarvikkeita. Työssä huomioidaan myös maailmanlaajuisesti valtioita ja yrityksiä ohjaavat kestävän kehityksen tavoitteet ja tuodaan esiin niiden merkitys erityisesti elintarvikeyritysten näkökulmasta.

– Rainer Kravetsin tutkimus on ajankohtainen keskusteltaessa ruokajärjestelmien murroksesta ja kulutuksen uusista suunnista. Rainerin työ on ollut korkealaatuista opinnäytetyön jokaisessa vaiheessa, sanoo suunnittelija Mari Syväoja Aalto-yliopiston International Business-kandidaattiohjelmasta Mikkelistä.

Tieteen päivät on suurelle yleisölle suunnattu maksuton tapahtuma, jossa eri alojen tutkijat kertovat yleistajuisesti ja laaja-alaisesti tieteestä ja tutkimuksesta sekä tieteen mahdollisuuksista. Pääorganisaattorina toimii Mikkelin yliopistokeskus yhteistyössä Luonnonvarakeskus Luken, Mikkelin kaupungin, Mikkelin seutukirjaston, Mikkelin lukion sekä Urheilupuiston yläkoulun kanssa. Myös Metsäkeskus ja Sodan ja rauhan keskus Muisti ovat mukana toteuttamassa vuoden 2021 tapahtumaa. Tapahtumaa rahoittavat Tieteen tiedotus ry sekä Suomen Kulttuurirahasto.