Wood for Good

W4G

Alkamispäivä

01.10.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Tavoitteenamme on vahvistaa puun hyvinvointivaikutusten tuntemusta, mikä parantaa puumateriaalin kilpailukykyä rakennusmarkkinoilla. Puumateriaalin vaikutusta ihmiseen havainnoidaan fysiologisilla ja psykologisilla mittauksilla. Kannattavuuslaskelmilla puunkäytön merkitys voidaan konkretisoida taloudellisesti.

Tuotokset

Hankkeessa toteutetaan empiirinen koeasetelma, jossa kahden eri työhuoneen sisäympäristön olosuhteita mitataan ja verrataan niiden vaikutuksia ihmisen fysiologiseen ja psykologiseen hyvoinvointiin. Tuotetulla tiedolla voidaan vaikuttaa kuluttajien, suunnittelijoiden ja rakentajien päätöksentekoon. Sunnittelua ja rakentamista voidaan suunnata hyvinvointia tukevaan suuntaan.