Kalatalouden ympäristöohjelma

Kalatalouden ympäristöohjelma

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.12.2022

Rahoittajat

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on parantaa kalakantojen luontaista lisääntymistä ja siten edistää Suomen kalavarojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Lisäksi kehitetään uusia menetelmiä uhanalaisten kalalajien laitoskantojen villiyttämiseksi ja luonnossa menestyvien istukkaiden tuottamiseksi. Tavoitteena on myös tehokkaampi kalatalouden, vesienkäytön ja ympäristönsuojelun aluesuunnittelu ja yhteensovittaminen.

Tuotokset

Vahvistuneet kalakannat aikaansaavat myönteisiä sosioekonomisia vaikutuksia ja luovat edellytykset harjoittaa ammattikalastusta, vapaa-ajankalastusta ja kalastusmatkailua kestävästi. Siten ohjelmallinen kehitystyö luo ja vahvistaa elinkeinon, hallinnon, tutkimuksen ja järjestöjen asiantuntijoiden yhteistä osaamisverkostoa, joka muodostaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisen toimintaympäristön kalavesien hoidolle.