Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtauspaikkana

HUBI

Alkamispäivä

02.05.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Oulun keskustan Hupisaarten puro- ja puistoalueesta kehitetään vetovoimainen nautintokeskus, jossa hyödynnetään veden tuomaa lisäarvoa nykyistä kekseliäämmin. Tämä toteutetaan kehittämällä luontoelämyksiin ja kansalaishavainnointiin perustuvia toimintamalleja kestävien arvojen mukaisesti. Tavoitteena on saada puistoalueesta toiminnallinen luontokasvatuksen, matkailu- ja virkistysympäristön sekä tiedonvälityksen ympäristö.

Tuotokset

Uudenlaisen oppimisympäristön kokonaissuunnitelma, pelillinen oppimisalusta, nimikkokalat-toimintamalli, 2-3 innovaatiotyöpajaa, lähiluontomatkailun selvitystyö, markkinointimateriaalia, reaaliaikaisen ja avoimen tiedonsiirron malli