Taimenten kotiutusistutus, tutkimus ja seuranta Oulun Hupisaarten puroissa

Hupisaarten taimen

Alkamispäivä

01.09.2019

Päättymispäivä

31.12.2023

Tavoitteet

Hankkeessa toteutetaan taimenen kotiutusistutus kunnostettuun Oulun kaupungin Hupisaarten puroverkostoon istuttamalla sinne sukukypsiä emokaloja ennen kutuaikaa. Seurantatutkimuksella selvitetään taimenten risteytymistä luonnonoloissa, syntyvien poikasten elinkykyä, vuorovaikutusta sekä kykyä tuottaa luontaisesti lisääntyvä taimenkanta.
PIT-telemetriamenetelmien, sähkökoekalastusten ja geneettisin menetelmin toteutetun tutkimuksen avulla selvitetään taimenkannan kotiuttamisen onnistuminen.

Tuotokset

Hankkeen tuloksia ja merkittyjen kalojen seurantatietoa hyödynnetään monipuolisesti vaelluskalakantoihin ja rakennettuihin jokiin kohdistuvassa tutkimuksessa.