Inkeri Riipi

Tutkija

Sähköposti

inkeri.riipi@luke.fi

Puhelin

0295326479

Osoite

Maarintie 6, 02150 ESPOO

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Kestävä ja vastuullinen ruoan tuotanto ja kulutus, ruokahävikki, elinkaariarviointi Asiantuntemusala: ruokaketjun vastuullisuus ja kestävyys, ruokahävikin mittaaminen ja vähentäminen, elinkaariarviointi, ympäristöjohtaminen

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Vihreän talouden hajautetun, kestävän ja kilpailukykyisen toimintamallin määrittely ja pilotointi : Kokeilualustana Agrokeskus-toimintamalli
Maaseutu, Talous, Ympäristö

Vihreän talouden hajautetun, kestävän ja kilpailukykyisen toimintamallin määrittely ja pilotointi : Kokeilualustana Agrokeskus-toimintamalli

Vihreä talous perustuu tehokkaaseen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseen luonnonvarojen ja energian käyttöön (United Nations 2012). Tämän hankkeen tavoitteena oli luoda kylätason hajautettu, kestävä ja kilpailukykyinen toimintamalli vihreään talouteen siirtymiselle, joka perustuu verkostoajatteluun ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Hankkeessa toteutettiin positiivisen kierteen ohjelmaa, jonka avulla käynnistettiin paikallisia, kylätason biotalouden pilottihankkeita ja kehittämisprosesseja.