Siirry pääsisältöön

Jokioisten tutkimusinfrastruktuuri

Kanta-Hämeessä sijaitseva Jokioinen on yksi Luken neljästä päätoimipaikasta. Jokioisilla on kattava biotalouden ja ruokajärjestelmän tutkimusalusta. Tutkimukseen liittyy vahva kenttätyö- ja laboratorio-osaaminen. Tutkimusnavetassa on tällä hetkellä (2022) 125 lehmää. Peltoa Jokioisilla on 860 ha. Jokioisten tutkimusinfrastruktuuriin kuuluvat maatalouden eri tuotantoprosessien mallinnusympäristöt: maidon- ja rehuntuotantoketjut sekä kasvintuotannon viljelyalueet.

Kuva: Eetu Ahanen / Luken kuva-arkisto.

Jokioisissa voi toteuttaa mm. seuraavia  tutkimusteemoja: geneettisesti kestävä maidontuotanto, maatalousteknologia, elintarviketutkimus, ympäristötutkimus, kasvintuotannon tutkimus, kotieläintuotannon tutkimus, eläinten ravitsemus ja hyvinvointi. 

Tutkimusnavetta

 • 125 tuotantoeläintä
 • CowLab: eläinten yksilökohtainen sisäpaikannus- ja seurantajärjestelmä, ruokinnan seuranta, tuotannon seuranta
 • metaboliakammiot: tuotantoeläimen metaanituotannon mittausjärjestelmä
 • rehunvalmistuslaitteisto
 • tuotantoeläimen yksilökohtainen fysiologian ja terveydentilan mittausjärjestelmät
 • eläimen käsittely- ja toimenpidetilat
 • alkioiden käsittelytila 
 • lannanpoistolaitteet
 • kuivituslaitteisto

Kotieläinten monitoimitutkimustila

 • Eläinten tutkimusympäristö eri tuotantoeläimille: tutkimuslaitteistot, ruokinta- ja tuotantojärjestelmät.
 • Pienimuotoiseen sika- ja siipikarjatutkimukseen.

Älymaatalouden testialusta

 • Peltoala, jolla smart farming -välineistöä: ISOBUS-järjestelmät, satellittipaikannuslaitteistoja, sääasemat, soilscoutit 
 • 50 ha koepeltoa
 • peltoympäristön teknologinen kehitys ja tiedonkeruu
Kuva: Olli Leino / Luke.

Viljelyn koekentät

 • koeruutujen viljelyyn ja korjuuseen peltoympäristön tuotantolaitteistot: traktorit, maanmuokkauslaitteet, kylvökoneet, puimurit, niittokoneet, lannoitelevittimet, kasvinsuojeluruiskut, satokartoituslaitteisto ja viljavuusmittarit
 • 650 ha viljan ja nurmen viljelyyn
 • maankäytöstä dokumentaatiota 1980-luvulta lähtien 

Huuhtoumakentät

 • kolme erillistä huuhtoumakenttää 

Säätösalaojituskenttä

 • Uudet viljelykasvit 
 • Peltoympäristön teknologinen kehitys ja tiedonkeruu

Kasvitutkimuksen kokeellinen alusta

 • kasvihuoneet
 • suljetut kasvatushuoneet
 • värilajittelija (tulossa)
 • olosuhteiden säätelylaitteistot

Hiilivirtojen tutkimusalusta

 • pyörrekovarianssimittauslaitteisto (tulossa)
 • maaperän koostumuksen mittauslaitteet
 • kairat
Kuva: Eetu Ahanen

FoodPilot

 • Tuotekehityshalli
 • FoodPilot-koehalli, kasvispohjaisille tuotekonsepteille
 • FoodPilot-koehalli, maitoprosessi
 • Laboratorio- ja pilottimittakaavan erotusteknologiapalvelut
 • Erikoistekniikat:
  • ekstruusiotekniikka
  • kalaöljyn ja -proteiinin fraktiointi
  • kananmunan fraktiointi
  • mikrokapselointi
  • biojalostusteknologianlaboratorio

InsectLab

 • hyönteisten kasvatus rehutuotantoon 
 • tuotekehitys
 • lisäysmateriaalin hallinta ja kehittäminen 
 • sivuvirtojen hyödyntäminen 
 • hyönteistalouden kokonaiskestävyyden kehittäminen ja arviointi

Biopaja

 • biojalostamoiden ja kiertotalouden tutkimusalusta 

 • biomassojen ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierto

 • biokaasuteknologioiden, pyrolyysin ja ravinteiden talteenoton tekniikoiden pilottimittakaavan testaus

 • prosessiketjujen tutkimus, tuotteiden valmistus biomassoista ja sivuvirroista

 • biokaasutuotannon tutkimus