Siirry pääsisältöön

Työllisyys maaseutualueilla

1.10.2015

Työllisyys on viime vuosina parantunut kaikilla väestötiheyden mukaan luokitelluilla alueilla sekä Suomessa että EU-alueella. Trendi on samanlainen sekä 15-64 -vuotiaiden että 20-64 -vuotiaiden ryhmissä. Suomessa harvaan asutuilla alueilla työllisyysprosentti oli 20-64 -vuotiaiden ryhmässä noin 77 ja välialueilla sekä tiheään asutuilla alueilla noin 76 prosenttia vuonna 2018. Kaikkien alueiden keskiarvo oli 76 ja 15-64 -vuotiaiden ryhmässä noin 72. EU-maiden samojen ikäryhmien työllisyysprosentit olivat noin 73 ja 69. Naisten työllisyys oli eri väestötiheyden alueilla Suomessa noin 2-6 prosenttia heikompi kuin miesten, mutta EU-alueella ero oli yli 10 prosenttia.

Suomessa väestön ja työllisten määrä molemmissa ikäryhmissä on laskenut viime vuosina harvaan asutulla alueella ja välialueilla, noussut tiheään asutuilla alueilla. Kaikkien alueiden työllisten määrä näissä ikäryhmissä on hieman noussut.

Maaseutualueiden työlliset

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Indikaattorin avulla voidaan tarkastella työllisyyden alueellista ja toimialakohtaista kehitystä. Indikaattori kertoo työllisten osuuden yli 15-64 - ja 20-64 -vuotiaiden joukossa.

Indikaattorin tiedot on poimittu Eurostatin tilastotietokannasta.

Indikaattori on yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) vaikuttavuusindikaattori.

Indikaattoritietojen seuraava päivitys on keväällä 2023.

Lisätietoja