Siirry pääsisältöön

Tuotannontekijätulo

1.10.2015
|
Päivitetty 18.1.2023

Tuotannontekijätulon muutosta on kuvattu suhteessa vuoteen 2005=100 (oranssi käyrä), sekä suhteessa edelliseen vuoteen (sininen käyrä). Vuoteen 2005 suhteutettuna maatalousyrittäjää kohti laskettu tuotannontekijätulo oli korkeimmillaan vuonna 2010, jolloin sen indeksipisteluku oli 123,7. Tämän jälkeen pisteluku on vuorovuosin hieman noussut tai laskenut. Tällä vuosikymmenellä pisteluku on ollut alimmillaan 84,0 vuonna 2015. Vuonna 2019 pisteluku oli 111,7.

Tuotannontekijätulo

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Reaaliset tuotannontekijätulot maataloustyöntekijää kohti (factor income) saadaan vähentämällä perushintaisesta maatalouden kokonaistulosta välituotekäyttö, kiinteän pääoman kuluminen ja tuoteverot sekä lisäämällä muut tuotantotuet. Saatu luku jaetaan maatalouden vuosityöpanoksella. Tuotannontekijätulo kuvaa keskimääräiselle vuotuiselle työpanokselle ja sitä vastaavalle pääomalle saatavaa korvausta.

Eurostat laskee indikaattoritiedot Tilastokeskuksen tuottamista lähdetiedoista. Maatilojen vuosittaiset työmäärätiedot saadaan Luken työvoimatilastosta.

Tuotannontekijätulo on yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) vaikuttavuusindikaattori.

Indikaattoritietojen seuraava päivitys on keväällä 2023.