Siirry pääsisältöön

Maatalousympäristöjen lintupopulaatiot

1.10.2015
|
Päivitetty 17.10.2022

Maatalousympäristöjen peltolintukantojen indeksi on ollut laskeva koko seurantajakson, joka alkoi vuonna 1979. Peltoympäristöissä esiintyvien lintujen kannat ovat laskeneet seurannan aikana, mutta lajien välillä on eroja. Voimakkain taantuminen osuu 1980-luvulle, mutta sen jälkeen indeksiluku on ollut melko vakaa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana indeksi ei ole enää laskenut merkitsevästi, mutta vuosittaista vaihtelua tosin on.  Laskuun on vaikuttanut mm. haara- ja räystäspääskyjen, peltosirkun sekä pensastaskun kannanlasku.

Osa indikaattorilajeista sekä pesii että ruokailee pelloilla. Osa lajeista on reunalajeja, jotka viihtyvät pientareilla ja ojanvarsilla suojassa peltotöiden välittömiltä vaikutuksilta. Peltotöiden vaikutukset välittyvät kuitenkin epäsuorasti muun muassa ravinnonsaannin kautta, esimerkiksi torjunta-aineet.

Maatalouden rakenteelliset muutokset ja karjamäärien merkittävä väheneminen on vähentänyt merkittävästi laidunten, nurmien ja kesantojen määrää, mikä vaikuttaa lintujen elinoloihin (pesimä- ja ruokailuympäristöt) ja ravinnonmäärään hyönteismäärien vähentyessä.

Maatalousympäristön lintupopulaatioindeksi (2000=1)

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Lintupopulaatioindeksi kuvaa maatalousympäristöjen muutoksia ja ekologista tilaa. 

Peltolintuindikaattori on koostettu 14 lajin kannankehitysindekseistä vuodesta 1979 lähtien. Lintupopulaatioindeksin perusteella maatalousympäristöille voidaan määrittää ns. tilaindikaattorit, jossa pitkäaikaiset tietyssä elinympäristössä esiintyvien lajien kannankehitykset on yhdistetty. Tämän avulla voidaan selittää miten lajit keskimäärin pärjäävät kyseisessä ympäristössä. Indeksin lähtötaso on vuosi 2000. (Alueellisissa tiedoissa lähtötasona on vuosi 1984.)

Tärkein laskentamuoto ovat linjalaskennat, joita on vuodesta 2006 lähtien tehty koko Suomen 25 kilometrin välein kattavalla vakioreittiverkostolla. Kuusi kilometriä pitkiä reittejä on yhteensä 565 ja niistä lasketaan vuosittain nykyään noin puolet. Laskennassa mukana olevat lajit ovat ruisrääkkä, töyhtöhyyppä, kuovi, kiuru, haarapääsky, räystäspääsky, niittykirvinen, pensastasku, räkättirastas, pensaskerttu, naakka, kottarainen, pikkuvarpunen ja peltosirkku.

Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo toteuttaa lintuseurannan ja tuottaa indeksin.

Indikaattori on yksi yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) vaikuttavuusindikaattoreista.

Indikaattorin seuraava päivitys on syksyllä 2023.