Siirry pääsisältöön

Maatalouden energiankulutus ja uusiutuvan energian osuus

1.10.2015

Maatalous- ja puutarhatuotannon osuus oli noin kolme prosenttia Suomen koko energiankulutuksesta vuonna 2020. Sama osuus oli vuonna 2013 ja 2016. Maatalous- ja puutarhatuotannon energiankulutus väheni vuodesta 2016 vuoteen 2020. Tuotantosuunnista eniten energiaa kuluu viljanviljelyssä, lypsykarjataloudessa ja puutarhatuotannossa. Suurin yksittäinen sähkönkäyttäjäryhmä on kasvihuoneyritykset.

Maa- ja puutarhatalouden kuluttamasta energiasta oli vuonna 2020 puu- ja peltopohjaista energiaa 43 % (44 % vuonna 2016), kevyttä ja raskasta polttoöljyä 27 % (31 %), sähköä 17 % (15 %) ja turvetta 3 % (5 %). Ostetun lämpöenergian osuus oli noin 9 % (5 %). Sähköstä oli noin 1 % omaa tuotantoa. Maataloudessa käytetystä energiasta oli vuonna 2020 uusiutuvaa noin 45 %, kun laskettiin koko kulutetun sähkön määrä uusiutuviin energialähteisiin. Vuonna 2016 uusiutuvien osuus oli 60 % , samoin vuonna 2013 ja 58 % vuonna 2010.

Suomessa käytettävistä uusiutuvista energiamuodoista tärkeimpiä ovat bioenergia, josta etenkin puu ja puupohjaiset polttoaineet, vesivoima, tuulivoima, maalämpö ja aurinkoenergia. Uusiutuvaa energiaa voitaisiin käyttää ja myydä nykyistä enemmän maataloudessa. Tuotettaessa lisää energiaa Suomessa, maan vaihtotase sekä energiaomavaraisuusaste kasvavat.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman avulla tuetaan tilojen energiatehokkuutta, investointeja, neuvontaa ja koulutusta.

Maa- ja puutarhatalouden energiankulutuksesta 2020

Maa- ja puutarhatalouden energiankulutus

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Indikaattorin avulla pyritään arvioimaan energiankäyttöä maataloudessa, sekä paljonko on uusiutuvan energian osuus käytetystä energiasta. Mukana ei ole yksityistalouden, metsätalouden ja muun yritystoiminnan energiankulutusta. Uusiutuvilla energianlähteillä tarkoitetaan, että niitä hyödynnettäessä kestävällä tavalla niiden varanto ei vähene pitkällä aikavälillä.

Indikaattoritiedot on saatu Luken toteuttamasta maatalouden rakennetutkimuksesta.

Indikaattori on yksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 kansallisista vaikuttavuusindikaattoreista.

Maa- ja puutarhatalousyritysten energiankulutusta selvitetään seuraavan kerran maatalouden rakennetutkimuksessa 2023.