Siirry pääsisältöön

Luomualan elintarvikeyritysten lukumäärä

1.10.2015

Luomualan toimijoiden lukumäärä nousi hieman edellisestä vuodesta ollen 5 957 vuonna 2021, kun mukana on luomualkutuotanto, -elintarviketoimijat, -rehutoimijat ja -siemenpakkaamot.

Vuonna 2021 Ruokaviraston ja ELY-keskusten valvonnassa oli 780 luomuelintarvikkeita jalostavaa yritystä Manner-Suomen alueella. Tuossa luvussa on mukana myös alhaisen jalostusaseen toimijat. Vuonna 2019 yrityksiä oli noin 771 ja 810 vuonna 2020. Viime vuosien lukumääriä ei voi suoraan verrata aiempiin vuosiin, koska tietojen keräystavassa on tapahtunut muutos vuoden 2016 jälkeen.  Uudellamaalla on lähes viidesosa Manner-Suomen luomuelintarvikkeita jalostavista yrityksistä.

Suomessa on erityisesti luomumyllytuotteiden valmistajia. Luomutuotteiden markkinaosuus on Suomen päivittäistavarakaupassa mukaan noin 2,5 % (Pro Luomu).

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on ollut nostaa luomun osuus julkisen sektorin ruokapalveluissa tarjottavasta ruoasta 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Indikaattori kuvaa luomuelintarvikealan kehitystä ja luomuyritysten kehityspotentiaalia.

Luomuelintarvikeyritysten lukumäärä saadaan Ruokaviraston rekisteritiedoista.

Indikaattori on yksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 kansallisista vaikuttavuusindikaattoreista.

Indikaattoritietojen seuraava päivitys on keväällä 2023.