Siirry pääsisältöön

Alkuperäiseläinrotujen kehitys

1.10.2015

 

Alkuperäiseläinroduilla voi olla huomattava historia- ja kulttuuriarvo sekä tieteellinen merkitys. Rodut voivat tarjota arvokkaan geenipoolin eli geneettistä materiaalia jalostukselle, koska ovat pitkän ajan kuluessa sopeutuneet paikalliseen ympäristöön.

Nykyaikainen eläinjalostus on kansainvälistynyt ja kaupallistunut. Tuotannossa hyödynnetään vain muutamia korkeatuottoisia rotuja. Vähemmän tuottavat, mutta geneettisesti omaleimaiset paikalliset rodut ovat harvinaistuneet ja vaarassa kadota kokonaan. Alkuperäisrotujen säilyminen pyritäänkin varmistamaan tukemalla alkuperäisrotujen kasvattamista sekä eläingeenivaraohjelman avulla.

Suomen kansallisessa eläingeenivaraohjelmassa tärkeimmät säilytettävät rodut ovat suomalaisia alkuperäisrotuja. Säilytysohjelmassa on yli yhden vuoden vanhoja maatiaiskanoja ja -kukkoja mukana noin 3 800 yksilöä. Suomenlampaan lisääntyviä uuhia on noin 10 000, kainuunharmaita 750 ja ahvenanmaanlampaita 1 300. Suomenvuohia on tällä hetkellä noin 6 000. Alkuperäisrotuisten nautojen määrä on 1600 itäsuomenkarjan, 1500 länsisuomenkarjan ja 850 pohjoissuomenkarjan lehmää. Tuotosseurantatietojen mukaan alkuperäisrotuisten hiehojen ja lehmien määrä on hieman laskenut parina viime vuona. Niiden tietojen mukaan määrä oli noin 6 700 yksilöä vuonna 2021. Suomenhevosia oli vuonna 2021 noin 19 000 kappaletta (Suomen Hippos ry).

Alkuperäisrotuisten lehmien lukumäärä

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Alkuperäiseläinrotujen kehitys -indikaattori arvioi ja seuraa omalta osaltaan tuotantoeläinlajien geneettistä monimuotoisuutta. Alkuperäisrotujen säilyminen ja eläintuotannon kehittäminen perustuvat perinnöllisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön.

Lehmien määrät alkuperäisroduittain saadaan Osuuskunta Faban rekisteristä ja suomenhevosten lukumäärä Suomen Hippos ry:n tiedoista. Lampaiden ja vuohien lukumäärät roduittain sekä maatiaiskanojen ja -kukkojen määrät saadaan Luken koordinoiman Kansallisen eläingeenivaraohjelman tiedoista.

Indikaattori on yksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 kansallisista vaikuttavuusindikaattoreista.

Indikaattoritietojen seuraava päivitys on keväällä 2023.