Uutiset Metsä, Tilasto

Puupellettejä valmistettiin Suomessa vuonna 2020 kaikkiaan 322 000 tonnia. Puupellettien tuonti Suomeen nousi suuremmaksi kuin koskaan aikaisemmin, kun taas vientimäärä oli tilastohistorian pienin. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen uusimpaan Puupelletit-tilastoon.

Luonnonvarakeskuksen (Luken) yliaktuaarin Tuomas Niinistön mukaan puupellettien tuotanto väheni edelleen vuonna 2020. Suomessa valmistettiin puupellettejä kaikkiaan 322 000 tonnia, ja määrä supistui edellisvuodesta 11 prosenttia.

Klikkaa kuvaa isommaksi.

Vuonna 2020 puupellettejä tuotiin Suomeen enemmän kuin koskaan aiemmin, kaikkiaan 112 000 tonnia. Tuonti lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 11 prosenttia. Lähes 90 prosenttia pelleteistä tuli Venäjältä ja loput pääosin Baltian maista.

– Puupellettien vienti lähes pysähtyi vuonna 2020. Niitä meni ulkomaille vain 7 000 tonnia, mikä oli pienin tilastoitu määrä toistaiseksi, Niinistö toteaa.

Lähes kaikki vienti suuntautui Ruotsiin. Ennätysvuonna 2008 vientimäärä oli 227 000 tonnia eli kolmekymmenkertainen.

Puupellettien laskennallinen kulutus (tuotanto + tuonti – vienti) väheni edellisvuodesta kaksi prosenttia 427 000 tonniin.

Kotimaiset pelletit poltetaan yleensä lämpö- ja voimalaitoksissa

Kotimaisten pellettivalmistajien toimitukset asiakkailleen – 300 000 tonnia – laskivat 10 prosenttia edellisvuodesta. Lämpö- ja voimalaitoksille sekä suurkiinteistöille pellettejä toimitettiin 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän, kaikkiaan 250 000 tonnia. Koti- ja maatalouksille toimitettujen pellettien määrä supistui kolme prosenttia 49 000 tonniin.

Pellettien osuus puupolttoaineiden käytöstä Suomessa vähäinen

– Vaikka puupellettien käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa on viime vuosina lisääntynyt, niiden osuus kiinteiden puupolttoaineiden kokonaiskäytöstä on ainoastaan muutama prosentti. Myös pientalojen puupolttoaineista pelletit kattoivat vain prosentin, Niinistö kertoo.

Puupellettituotanto vakaassa kasvussa EU:n alueella

Vuodesta 2004 alkavan tilastointiajanjakson mukaan puupellettien tuotanto EU:n alueella on lisääntynyt tasaisesti: Bioenergy Europen tilastojen mukaan määrä oli 17,8 miljoonaa tonnia vuonna 2019.

–  Puupellettien merkittävin tuottajamaa EU:ssa oli Saksa 2,8 miljoonalla tonnilla.

Puupellettien kulutus EU:n alueella kasvoi 27,7 miljoonaan tonniin, josta 40 prosenttia oli tuontipellettiä pääosin Pohjois-Amerikasta. Ylivoimaisesti suurin pellettienergian käyttäjämaa oli Britannia, missä puupellettejä paloi yhteensä 9,2 miljoonaa tonnia vuonna 2019.

Tietoa tilastosta

Tiedot puupellettien tuotannosta ja toimituksista kerätään suoraan pellettivalmistajilta. Vienti- ja tuontitiedot koostetaan Tullin ulkomaankauppatilastosta.