Uutiset Maatalous

Luonnonvarakeskuksen (Luke) porotalouden kannattavuuskirjanpidon mukaan poronhoitovuonna 2019/2020 porotalouden kannattavuuskerroin koheni 0,31:stä 0,41:een. Yrittäjätulo kasvoi neljänneksen edellisvuodesta 8 900 euroon.

Poronhoitovuonna 2019/20 porotalouden kokonaistuotto kasvoi seitsemän prosenttia 43 100 euroon.  Poronlihan myyntitulot nousivat neljä prosenttia 21 240 euroon. Paliskunnan maksamien työkorvausten osuus säilyi edellisen vuoden tasolla 5 200 eurossa. Peto- ja liikennevahingoista maksettujen korvausten osuus kohosi edellisvuodesta 15 prosenttia 7 500 euroon, vastaavasti tukien osuus laski kuusi prosenttia 5 990 euroon. Porotaloudessa tukien osuus kokonaistuotoista on pysytellyt vuosittain noin 14 prosentissa.

Vaikea talvi nosti rehukustannuksia

Tuotantokustannukset laskivat poronhoitovuonna 2019/20 noin neljä prosenttia 52 200 euroon. Talven vaikeat lumi- ja sääolosuhteet näkyvät rehukustannuksissa, jotka kohosivat 20 prosenttia edellisvuodesta 9 500 euroon. Koneiden polttoaine- ja käyttökulut laskivat seitsemän prosenttia, samoin tarvikekustannuksissa oli laskua 12 prosenttia edellisvuodesta.

– Porotaloustöiden tuntimäärä väheni kuusi prosenttia edellisestä poronhoitovuodesta. Yrittäjäperhe teki porotaloustöitä keskimäärin 1 190 tuntia, joista paliskunnan lukuun tehtiin noin 37 prosenttia. Sekä omat porotalouden työtunnit että paliskunnalle tehdyt työtunnit vähenivät. Työtuntien määriin varmasti vaikutti annetut suositukset koronarajoituksista, jotka rajasivat porotaloustyöt vain aivan välttämättömiin, pohtii tutkija Marja Vilja Lukesta.

Poronhoitovuonna 2019/20 porotalouden kannattavuuskerroin oli 0,41, eli porotalousyrittäjä saavutti 41 prosenttia tavoitteena olleesta 16 euron tuntipalkasta ja omalle pääomalle tavoitteena olleesta viiden prosentin korosta. Porotalousyrittäjän tuntipalkka jäi 6,6 euroon ja oman pääoman korkotuotto 2,1 prosenttiin. Porotalouden kannattavuuskerroin on vaihdellut 2000-luvulla 0,2 ja 0,75 välillä.

Poronlihan tuotantomäärä kasvoi

Poronhoitovuonna 2019/20 porotalousyrityksillä oli keskimäärin 202 eloporoa. Poronlihaa tuotettiin 2 370 kiloa yritystä kohti, tämä on noin 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Keskimäärin lihakiloa kohti laskettuna kertyi tuotantokustannuksia 22,9 euroa. Tuotantokustannus lihakiloa kohti laskettuna vaihtelee saamelaisten kotiseutualueen 20,4 euron ja muun poronhoitoalueen 25,7 euron välillä.

Porotalouden tulokset verkkopalvelussa

Porotalouden kannattavuusseurannan tulokset ovat nähtävissä Luken Taloustohtori-sivustolla Porotalouden verkkopalveluissa. Tulokset perustuvat porotalouden kannattavuuskirjanpitoaineistoon, joka koostuu vuosittain 75:n yli 80 eloporoa omistavan porotalousyrityksen tiedoista.