Uutiset Metsä, Tilasto

Metsäteollisuusyritysten käyttämän raakapuun määrä väheni edelleen vuonna 2020. Kokonaiskäyttö supistui vuodesta 2019 kuusi prosenttia 67 miljoonaan kuutiometriin. Kotimaista raakapuuta jalostettiin seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tuontiraakapuun määrä pysyi lähes ennallaan. Puolet raakapuusta meni sellun valmistukseen.

– Vuosi 2020 oli metsäteollisuudelle poikkeuksellinen. Tammi-maaliskuussa olleet laajat lakot vähensivät tuotantoa kaikilla toimialoilla. Metsäteollisuuden kilpailukyvyn haasteet, massa- ja paperiteollisuuden rakennemuutos sekä koronapandemia vaikuttivat myös osaltaan metsäteollisuustuotteiden tuotantoon ja sitä kautta eri puutavaralajien käyttömääriin, toteaa yliaktuaari Tuomas Niinistö Lukesta.

Vuonna 2020 metsäteollisuus jalosti yhteensä 67 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Tämä oli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin raakapuun käyttömäärä toistaiseksi, 76 miljoonaa kuutiometriä, saavutettiin vuonna 2006.

Tuontihakkeen käyttö kasvoi, muiden puutavaralajien väheni

Kotimaista raakapuuta metsäteollisuuden tuotantoon kului 57,3 miljoonaa kuutiometriä eli seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Kaikkien kotimaisten puutavaralajien määrä väheni, mutta tuontipuun käyttö – 9,7 miljoonaa kuutiometriä – pysyi ennallaan.

Vuonna 2020 haketta tuotiin Suomeen kaikkiaan 4,4 miljoonaa kuutiometriä, josta metsäteollisuus käytti 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi tuontipurua käytettiin 0,2 miljoonaa kuutiometriä.

Tuodun hakkeen kokonaismäärän ja metsäteollisuuden tuotantotoimintaansa käyttämän tuontihakkeen määrän erotuksen perusteella voidaan todeta, että energiakäyttöön tuontihaketta meni 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019, Niinistö kertoo.

Selluteollisuus jalosti edelleen lähes puolet raakapuusta

Niinistön mukaan kaikkien merkittävimpien tuotantoalojen raakapuun käyttö väheni vuonna 2020 kuten edellisenäkin vuonna. Lähes puolet raakapuusta eli 32,5 miljoonaa kuutiometriä käytettiin selluteollisuudessa, mikä oli kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

– Mekaanisen massateollisuuden käyttämä raakapuun määrä väheni seitsemällä prosentilla kuuteen miljoonaan kuutiometriin. Suhteellisesti eniten, 10 prosenttia, raakapuun käyttö supistui vaneriteollisuudessa, Niinistö jatkaa.

Sahateollisuus kulutti raakapuuta kolme prosenttia edellisvuotta vähemmän, kaikkiaan 25 miljoonaa kuutiometriä. Sahateollisuuden osuus raakapuun kokonaiskäytöstä kasvoi kuitenkin yhdellä prosentilla.

Metsäteollisuuden sivutuotepuuta, lähinnä sahahaketta ja purua, käytettiin metsäteollisuustuotteiden valmistuksessa 8,8 miljoonaa kuutiometriä, joka oli yhdeksän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sellun tuotantoon tästä meni kolme neljäsosaa.

Etelä-Karjalassa eniten puunjalostusteollisuutta

Viidennes raakapuusta, 13,5 miljoonaa kuutiometriä, kului edellisen vuoden tavoin Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Seuraavaksi eniten raakapuuta jalostettiin Kymenlaaksossa ja Keski-Suomessa, molemmilla alueilla 7,4 miljoonaa kuutiometriä.

Tietoa tilastosta

Metsäteollisuuden vuotuiset puunkäyttömäärät perustuvat pääosin Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksiltään keräämiin aineistoihin. Luonnonvarakeskus kerää loput tiedot suoraan puuta käyttäviltä yrityksiltä. Piensahojen puunkäyttö on selvitetty noin 10 vuoden välein erillisellä otantatutkimuksella.