Uutiset Kiertotalous, Maatalous, Metsä, Ympäristö

Pohjoisen luonnon kasveista on mahdollista uuttaa yhdisteitä tekstiiliteollisuuden tarpeisiin, karkottamaan hyönteisiä tai toimimaan luonnonmukaisina homeenestoaineina. Biokaasuprosessin avulla voidaan puolestaan tuottaa uusia arvokkaita tuotteita orgaanisista sivuvirroista, kertovat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat Kokkola Material Week -tapahtuman BioKokkola-päivässä 18.11.2021.

Kokkola Material Week toteutetaan tänä vuonna hybriditapahtumana. Konferenssin maksuttomiin tilaisuuksiin on mahdollista osallistua Tullipakkahuoneella, Kokkolan kaupungintalolla ja kauppakeskus Chydeniassa. Verkon suoraan lähetykseen poimitaan päivittäin kiinnostavia kokonaisuuksia.

Biokaasuprosessi voi poikia uusia arvokkaita tuotteita, ja sen avulla voidaan tehostaa ravinnekierrätystä

Biokaasuprosessia hyödyntämällä voidaan valmistaa erilaisia arvokkaita biopohjaisia tuotteita.

– Prosessin olosuhteita muuttamalla orgaanisista jäte- ja sivuvirroista voidaan tuottaa orgaanisia happoja, joita on mahdollista hyödyntää hyvin laajasti erilaisten tuotteiden valmistuksessa. Esimerkkinä vaikka happojen käyttö hiilen lähteenä leville, joita voidaan edelleen hyödyntää kalojen rehuina, Luken johtava tutkija Saija Rasi kertoo.

Luken ja Jyväskylän yliopiston yhteishankkeessa kehitetään myös prosessia, jossa orgaanisia happoja hyödynnetään arvometallien talteenotossa. Kehityshanke avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja lisää myös Suomen teollisuuden raaka-aineiden omavaraisuutta.

Tutkija Satu Ervasti kertoo esityksessään biokaasutuotannon mahdollisuuksista ravinteiden kierrätyksen tehostamisessa. Esimerkiksi kierrätettäväksi sopivaa fosforia on erilaisissa biomassoissa niin paljon, että tehokkaasti hyödyntämällä se riittäisi turvaamaan viljelykasvien fosforin tarpeen koko maassa. Ongelmana on kuitenkin ravinteiden muodostumisen ja käyttötarpeen alueellinen epätasapaino.

– Tähän haasteeseen vastaamiseksi vaaditaan tehokkaampaa biomassojen käsittelyä, ja lisäksi ravinteiden käyttökelpoisuutta lannoituskäytössä pystytään parantamaan erilaisilla prosessoinneilla. Biokaasuprosessi voikin olla erilaisissa prosessointiketjuissa ratkaiseva palanen, Ervasti toteaa.

Kasviuutteista homeenestoaineita ja hyönteiskarkotteita

EAKR – Future Bio-Arctic Design (F.BAD) -projekteissa I & II on tutkittu pohjoisen luonnon kasveista suojayhdisteitä, jotka voisivat korvata nykyisin käytettyjä haitallisia ja vaarallisia kemikaaleja esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa. Projektin älysovelluksissa merkittäviksi nousivat kasviuutteiden mahdollisuudet luonnonmukaisina homeenestoaineina, UV-suojina tai hyönteisten karkotteina.

Tavoitteena on ollut tehdä luonnonmukainen ja turvallinen älytekstiilimateriaali, jossa aktiiviset kasviuutteet on kiinnitetty eri tekniikoilla tekstiilikuituihin. Turvallisuus ja ympäristövaikutusten arviointi on otettu huomioon tutkimuksessa alusta lähtien.

– Meneillään olevassa F.BAD II -projektissa älytekstiilimateriaalia, sen ominaisuuksia ja turvallisuutta tutkitaan edelleen, ja siitä valmistetaan ensimmäiset tuoteprototyypit tekstiilialan yrityksissä. Lisäksi luonnontuote- ja tekstiilialan yrityksille avataan ovia uusiin jalostusmahdollisuuksiin ja arvoketjuihin. Koko hankkeen keskiössä on nimenomaan yritysten sekä Luken, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja Lapin ammattikorkeakoulun tiivis poikkitieteellinen yhteistyö, kertoo tutkija Susan Kunnas.

BioKokkola-seminaarissa kuullaan myös, millaisia uusia käyttömuotoja löytyy turvetuotannosta vapautuville suonpohjille.

 

Yläreunan kuvassa metalleja liuoksessa. Kuva: Joni Niskanen.