Globaali talous kuluttaa luonnonvaroja enemmän kuin maapallon kantokyvyn rajoissa on kestävää. Luonnonvarojen tarpeen ja kulutuksen on arvioitu vain kasvavan ja raaka-aineiden saatavuuden heikkenevän. Tutkimusohjelman haasteena on uusiutuvien luonnonvarojen ja raaka-aineiden käyttö viisaasti ja kestävästi.

Ohjelma tarjoaa ratkaisuja:

  • uusiutuviin luonnonvaroihin pohjaavan biotalouden kehittämiseen siten, että biomassat sekä niiden sisältämät yhdisteet ja ravinteet hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi uutta liiketoimintaa synnyttäen
  • uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kiertoon pohjautuvan biokiertotalouden muutoksen mahdollistamiseen ja edistämiseen.