Uutiset Metsä

Euroopan metsäinstituutti (EFI) 28.4.2021

 

  • Nature-lehden artikkeli kyseenalaistaa aiemman tutkimuksen väitteet.
  • Metsien hakkuut ovat lisääntyneet kuusi prosenttia viime vuosina, ei 69 prosenttia, kuten Euroopan komission tutkimuskeskuksen Joint Research Centerin tutkijat esittivät.
  • Virheet johtuvat ongelmista satelliittitietojen tulkinnassa ja metsätuhoista.

Lisääntyvätkö metsien hakkuut Euroopassa? Kyllä, mutta ei lainkaan niin paljon kuin viime heinäkuussa raportoitiin kiistanalaisessa Nature-lehden julkaisemassa tutkimuksessa.

Tutkimuksessa 1) käytettiin satelliittitietoja metsien hakkuiden arvioimiseen ja väitettiin, että hakkuut Euroopassa lisääntyivät äkillisesti 69 prosenttia vuodesta 2016. Kirjoittajat, jotka toimivat Euroopan komission tutkimuskeskuksessa (JRC) päättelivät, että hakkuiden lisääntyminen johtui puumarkkinoiden laajentumisesta EU:n biotalous- ja bioenergiapolitiikan kannustamana. Julkaisu johti tieteellisen ja poliittisen keskusteluun, jota kiihdytti EU:n parlamentin ja neuvoston samanaikainen keskustelu valmisteilla olevasta EU:n metsästrategiasta.

Tuoreessa Nature-lehden julkaisussa 33 asiantuntijaa 13:sta Euroopan maasta esittävät perusteita, jotka kyseenalaistavat JRC:n tutkimuksen johtopäätökset. 2) Heidän mukaansa JRC:n väittämät ovat seurausta metodologisista virheistä.  Nämä liittyvät siihen, että metsien hakkuiden muutoksien arvioimiseen käytetyssä satelliittitiedossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia tutkitulla ajanjaksolla. Lisäksi esimerkiksi kuivuuden ja myrskyjen aiheuttamia metsätuhoja on virheellisesti luokiteltu metsien hakkuiden aiheuttamiksi.

– Tulevaisuudessa metsätietoja tulisi arvioida huolellisemmin, ottaen huomioon monet metodologiset kysymykset ja tekijät, ennen kuin tehdään kiireellisiä johtopäätöksiä. Tämä edellyttää tiiviimpää yhteistyötä Euroopan komission ja jäsenvaltioiden välillä sekä tieteellisesti vankkoja ja yhteisiä lähestymistapoja. Näin voidaan tuottaa EU:n vihreän kehityksen ohjelman ja politiikan tueksi parempaa metsiin liittyvää tutkimustietoa, kertoo uutta tutkimusta johtanut Euroopan metsäinstituutin (EFI) johtaja Marc Palahí.

– Vuosien myötä metsähäviöiden havaitsemisessa on tapahtunut parannusta, kertoo tohtori Ruben Valbuena Bangorin yliopistosta.

Yksi JRC:n tutkimuksen virheistä oli aliarvioida, kuinka satelliittikuvat ja niiden analysointiin käytetyt menetelmät ovat parantuneet vertailujaksojen aikana.

– Satelliittitietoa voidaan käyttää vain tiukkojen arviointiprotokollien mukaisesti ja erottamalla paremmin metsien häviämisen taustalla olevat erilaiset syyt, Valbuena jatkaa.

– Hakkuut Euroopassa ovat kansallisten ja kansainvälisten tilastojen perusteella lisääntyneet viime vuosina vain kuusi prosenttia eikä JRC:n tutkimuksen mukaisesti 69 prosenttia. Todella hälyttävää viime vuosina on kuitenkin ollut ennen näkemätön metsätuhojen laajuus useassa Euroopan maassa, kommentoi tutkimukseen osallistunut kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n johtava kirjoittaja, professori Gert-Jan Nabuurs Wageningenin yliopistosta

Tutkimuksen osallistunut Lauri Hetemäki, Euroopan metsäinstituutin apulaisjohtaja ja Helsingin yliopiston työelämäprofessori toteaa, että JRC:n tutkimuksessa tehtiin perusteeton päätelmä, että hakkuiden lisääntyminen on johtunut EU:n biotalouspolitiikasta.

– Tällaista syy-seurausyhteyttä ei voida JRC:n tutkimuksen perusteella tehdä ja on todennäköisempää, että hieman lisääntyneet hakkuut ovat johtuneet taloudellisista suhdannevaihteluista, Hetemäki jatkaa.

Palahín ja hänen kollegoidensa löytämien virheiden vaikutuksilla on maailmanlaajuista merkitystä. Monet tutkimukset, joiden tarkoituksena on tuottaa tietoa poliittisille päättäjille maailman metsien tilasta, perustuvat nykyään kaukokartoitukseen eli satelliittitietoon. Satelliittikuviin perustuvan tiedon analysointi tulee olemaan avainasemassa esimerkiksi maailmanlaajuisen metsäkadon arvioimisessa ja siksi tarvitsemme tieteellisesti vankkoja kaukokartoitusmenetelmiä hyvän päätöksenteon tueksi.

JRC:n tutkijoiden artikkeli: Ceccherini, G., Duveiller, G., Grassi, G. et al. Abrupt increase in harvested forest area over Europe after 2015. Nature 583, 72–77 (2020).

Palahí ym. artikkeli: Palahí, M., Valbuena, R., ym. Concerns about reported harvests in European forests. Nature (2021).

1) Ceccherini, G., Duveiller, G., Grassi, G. ym. Abrupt increase in harvested forest area over Europe after 2015. Nature 583, 72–77 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2438-y

2) Palahí, M., Valbuena, R., ym. Concerns about reported harvests in European forests. Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03292-x