Uutiset Maatalous, Tilasto

Vuonna 2020 noin 14 500 maatilalla harjoitettiin muuta yritystoimintaa maa- ja puutarhatalouden ohella. Yleisin muun yritystoiminnan muoto on maataloustyön tekeminen tilan ulkopuolisille, ja sitä harjoitti 6 600 tilaa.

Muuta yritystoimintaa harjoittavien tilojen määrä on lisääntynyt noin 300 tilalla vuodesta 2016, jolloin muuta yritystoimintaa tilastoitiin edellisen kerran.

– Muuta yritystoimintaa harjoittavien tilojen suhteellinen osuus on lisääntynyt kolmella prosenttiyksiköllä ja oli nyt 32 prosenttia, kertoo yliaktuaari Jaana Kyyrä Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Maa- ja puutarhatalouden muulla yritystoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa hyödynnetään tilan koneita, rakennuksia, aluetta tai tuotteita. Tilan oman metsän hoito ei sisälly muuhun yritystoimintaan.

Muu yritystoiminta antoi työtä 20 000 henkilölle

Vuonna 2020 muun yritystoiminnan parissa työskenteli yhteensä 20 500 henkilöä, joista 10 600 oli viljelijöitä ja yhtymien osakkaita. Viljelijöiden perheenjäseniä muu yritystoiminta työllisti 5 900 ja palkattua työvoimaa 3 900 henkilöä. Palkatussa työvoimassa ovat mukana ainoastaan vakituisesti palkatut, eikä muun yritystoiminnan parissa työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä ole vertailukelpoinen edellisten tulosten kanssa.

Suurin osa tiloista saa maataloudesta enemmän tuloja kuin muusta yritystoiminnasta

Noin 80 prosentille muuta yritystoimintaa harjoittavista tiloista maatalouden osuus tilan kokonaisliikevaihdosta on muuta yritystoimintaa suurempi. Yli 40 prosentilla tiloista muun yritystoiminnan osuus tilan kokonaisliikevaihdosta on alle kymmenen prosenttia.

Maatalouslaskenta 2020 keräsi tietoa maa- ja puutarhatalouden muusta yritystoiminnasta

Tiedot maa- ja puutarhatalouden muusta yritystoiminnasta on kerätty Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyn yhteydessä vajaalta 13 000 tilalta. Tiedonkeruu päättyi huhtikuussa 2021. Kyselyyn vastasi lähes 90 prosenttia Suomen viljelijöistä. Maatalouslaskennasta julkaistaan yhteensä viisi tilastoa. Vuonna 2021 julkaistaan ennakolliset tulokset koko maan tasolla. Seuraavaksi julkaistaan tuloksia kotieläinten elinoloista marraskuussa. Lopullisina tulokset julkaistaan vuoden 2022 alkupuoliskolla. Lopulliset tulokset julkaistaan myös alueittain ja tuotantosuunnittain.