Turvemaiden viljelyn haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen

Turvepäästö

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on todentaa mittauksiin perustuen turvemaiden viljelystä syntyvän ympäristökuormituksen määrä ja koostumus sekä kartoittaa viljelijöiden välittömästi käytössä olevat keinot ja niiden vaikuttavuus päästöjen vähentämisessä.

Tuotokset

Syntyviä tuloksia voidaan käyttää täydentämään käsitystä turvemaiden viljelystä syntyvästä ympäristökuormitusriskistä ja apuna kuormituksen mallinnuksessa. Hanke tiedottaa kohderyhmälleen, mitä muutoksia ilmaston ennakoitu lämpeneminen tuo mukanaan ja kuinka muutoksiin olisi hankealueen maataloudessa jatkossa varauduttava.