Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit

Turveke

Alkamispäivä

01.08.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Rahoittajat

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on vähentää turpeen käyttöä kuivikkeena etsimällä sitä korvaavia kohtuuhintaisia ja tilojen nykykäytäntöihin soveltuvia kuivikevaihtoehtoja, todentamalla niiden toimivuus käytännön olosuhteissa sekä selvittämällä potentiaalisimpien kuivikevaihtoehtojen elinkaariset ympäristövaikutukset. Tuottamalla tietoa erilaisten uusien materiaalien ominaisuuksista vauhditetaan turvetta korvaavien kuivikemateriaalien käyttöönotto. Käytännöntason pilotointi antaa toimivan esimerkin uusien kuivikemateriaalien käytettävyydestä ja sitä kautta alentaa kynnystä niihin siirtymiseen.

Kuivikkeet kotieläintuotannossa -webinaari 13.4.2021 (Tallenne)

Esitykset: 

Kuivikelannan käyttö rehukasvien lannoituksessa, Erkki Joki-Tokola PDF

Kuivikemateriaalien toimivuus kotieläimillä, Katriina Manni PDF

Kuiviketurve eläinterveyden ja eläinten hyvinvoinnin kannalta, Leena Suojala PDF

Joensuun Tila, Raahe. Sauli Joensuu PDF

Elläinten lantaisuus ja kuivitus, Tuomas Herva PDF