Trade-offs and synergies in fish farming: decision-support for a sustainable bioeconomy on the Finnish coast

TRAFISH

Alkamispäivä

01.01.2020

Päättymispäivä

31.12.2022

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Meriekosysteemeihin kohdistuu Suomessa ja maailmalla kasvavia käyttöpaineita. Trafish-hankkeessa tutkimme millaisia mahdollisuuksia, jännitteitä ja konflikteja liittyy kalankasvatuspolitiikkaan, joka tähtää ruuantuotannon lisäämiseen rannikoillamme. Etsimme uusia ympäristön, talouden ja sosiaaliset kysymykset huomioivia näkökulmia kalankasvatustoiminnan hallintaan.