Elintarvikeprosessien erilleen kerättyjen sivujakeiden hyödyntäminen

Sivukierto

Alkamispäivä

01.11.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää sivujakeiden käsittelyyn yrityskohtaisia toimintamalleja elintarvikeraaka-aineita tuottaville, hyödyntäville ja jatkojalostaville yrityksille sekä vähentää ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Tavoitteena on myös erilaisten yritysten yhteistyön lisääminen ja tiedonvälityksen lisääminen yritysten välillä.

Tuotokset

Hankkeen tuloksena saadaan käytännön esimerkkejä ja malleja kestävistä toimintatavoista elintarvikeprosessien puhtaiden, erilleen kerättyjen sivujakeiden keräämisestä, käsittelystä, hyödyntämisestä sekä ravinteiden kierrosta. Lisäksi hankkeen tuloksena saadaan tietoa käsiteltyjen sivujakeiden hyödyntämisvaihtoehdoista ja hyödyntäjistä.

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 175 000 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta.