Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot

Polve

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeen lopullisena päämääränä on luomutuotannon laadun ja kannattavuuden parantaminen sekä luomutuotteiden saaminen markkinoille.
Päämäärän toteuttamiseksi hankkeen tavoitteet ovat:
1 Luomutuotannon viljelymenetelmien kehittäminen testaamalla pohjoisiin olosuhteisiin sopivia luomuviljelymenetelmiä, kasvilajeja sekä lajikkeita
2 Tulosten ja havaintojen julkaisu ja tiedon välitys
3 Tiedon ja kokemusten jakaminen laajemmin luomuverkoston tapaamisissa

Tuotokset

Erilaisten demonstraatioiden yhteismäärä vähintään 10 kpl hankeaikana
Pellonpiennarpäiviä demopeltojen esittelemiseksi vähintään 6 kpl hankeaikana
Julkaisuja tuloksista ja ajankohtaisista luomuaihepiireistä (esim. lehtiartikkelit, nettijulkaisut, ml. videot) vähintään 6 kpl.