Kuitulietettä peltoon ravinteiden välittäjäksi syksystä seuraavalle kasvukaudelle

PELTOKUITU

Alkamispäivä

15.05.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hanke selvittää metsäteollisuuden kuitulietteiden käyttöä sitomaan pelloilla kasvukauden jälkeen olevia tai mineralisoituvia ravinteita ja välittämään ne seuraavana kasvukautena kasvien käyttöön samalla estäen ravinteiden huuhtoutumisen syksyn ja talven aikana.

Tuotokset

Tulokset raportoidaan Luonnonvarakeskuksen julkaisusarjoissa. Tulosten perusteella laaditaan ytimekkäät oppaat viljelijöiden, levitysurakoitsijoiden, kuntatoimijoiden sekä sellu- ja paperiteollisuuden käyttöön. Kuitujen peltokäytöstä tehdään opetusvideoita ja käyttöä demonstroidaan pellonpiennartapahtumissa. Hanke järjestää asiaa koskevia seminaareja mahdollisuuksien yhteistyössä muiden Raki-hankkeiden kanssa.