Nordic Food Waste Project Subproject III Food Banks and Redistribution

Nordic Food Banks and Redistri

Alkamispäivä

01.12.2013

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Hankkeessa kartoitetaan ruokapankit ja ruoanjakelijat sekä raportoidaan niiden vaikutuksia ruokahävikin vähentämisessä ja - vähäosaisten auttamisessa. - tarkastellaan, kokeillaan ja raportoidaan menetelmiä arvioida ruokapankkien ruokahävikin vähentämistä, sosiaalisia vaikutuksia ja taloudellista merkitystä - analysoidaan ja kerätään kokemuksia ruokapankkien perustamisesta ja käytöstä jo olemassaolevista ruokapankeista pohjolassa. - tutkitaan ruoanjakomenetelmiä ja ruokapankkeja osana ruokaketjua ja mietitään kehittämistoimenpiteitä sekä ruokahävikin vähentämiseksi että vähäosaisten auttamiseksi.