MEtsäLAskelma-ohjelmiston (MELA) nykyaikaistaminen ja uudistaminen

MENU

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2022

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on uudistaa Mela‐ohjelmisto uudeksi ohjelmistoekosysteemiksi erityisesti valtakunnan tason hakkuumahdollisuuksien, kasvihuonekaasuraportoinnin sekä energia‐ ja ilmastopolitiikan laskelmien tarpeisiin. Uudistukset perustuvat viiden eri osa‐alueen yhdistämiseen: metsien inventointi, metsäresurssien tuotosfunktiot, laskennallinen älykkyys sekä ohjelmiston käytettävyyttä parantavat päätösteorian sovellukset, joissa uutena riskin ja epävarmuuden huomioon ottaminen.

Tuotokset

Hankkeen tuloksena on uusi MELA‐ohjelmistoekosysteemi, joka on nykyistä monipuolisempi, läpinäkyvämpi, käyttäjäystävällisempi ja eritasoisiin laskentatehtäviin ja ‐aineistoihin paremmin skaalautuva. Ohjelmistoekosysteemi muodostuu yhdisteltävistä komponenteista kuten metsävaroja ja-operaatioita kuvaavia funktioita sisältävä mallikirjasto, metsien käytön optimointiohjelmisto ja laskentaketjujen haku- ja päättelykone. Ohjelmiston uudistaminen toteutetaan avoimen lähdekoodin projektina