Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen

LuPeOs

Alkamispäivä

01.08.2018

Päättymispäivä

30.06.2021

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää luontoperustaisten palveluiden käyttöä ja niihin liittyvää osaamista Kainuussa. Tavoitteena on edistää kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja luonnonvara-alan koulutusta sekä koulutuksen ja työelämän poikkialaista vuorovaikutusta.

Tuotokset

Hankkeen tuloksena toteutuu Green Care -valmennuskokonaisuus kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja luonnonvara-alan toimijoille. Hankkeessa toteutuu useita luontoperustaisen toiminnan pilotteja yhteistyössä koulutuksen ja työelämän eri alojen välillä. Lisäksi hankkeen tuloksena soteyksikköjen asiakkaille mahdollistuu tavoitteellisia luontoperustaisia palveluja. Hankkeessa saadaan tietoa kouluksen ja pilottien vaikutuksista kohderyhmiin.